„Комплекс на Йона“ и страхът от собственото величие

Според основателят на хуманистичната психология А. Маслоу, вътре в нас има т.нар. страх от собственото ни величие, който той нарича „комплекс на Йона“. „Страхуваме се…