Послушен и обиден или необиден и свободен?

Клаудио Наранхо за своята практика като гещалт-терапевт: „За своята 17 годишна практика добре знам как пациентът приписва своята отговорност за постъпките си на другите, избирайки,…