Подредете приоритетите си, останалото е само пясък

„В часа по философия професорът застанал на катедрата, изпълнена с различни предмети и зачака студентите да утихнат. Тогава взел голям празен буркан от майонеза и го…