Ел Колли за основните симптоми на събуждащата се кундалини

Това е писмо от Ел Колли до мрежата от хора в Споделена трансформация, което обобщава информацията от многобройните писма, получени от нея и споделящи една…