Още една книга на български език за спонтанното събуждане на кундалини

Чувствам се щастлива да информирам, че предстои превеждането на още една книга, посветена на феноменологията на спонтанно събудената кундалини. Това е автобиографичната книга на Гопи…