Берт Хелингер: Мечтата за невинност без вина е илюзия

Според Берт Хелингер, създателят на семейните констелации: „Във всички наши различни взаимоотношения, нашите основни нужди си взаимодействат по комплексен начин: 1. Нуждата да принадлежим, което…