Най-мощната форма на творчество

Сред хората, търсещи начини да осъществят позитивните промени в живота си, е широко разпространена практиката да използват методите на творческата визуализация и позитивните утвърждения, при…