Книгата „Ключовите разговори – за успешна комуникация, когато залозите са високи“

Препоръчвам тази книга – „Ключовите разговори“, с подзаглавие „За успешна комуникация, когато залозите са високи“. Авторите са четирима мъже с голям опит в тази област…

„Комплекс на Йона“ и страхът от собственото величие

Според основателят на хуманистичната психология А. Маслоу вътре в нас има т.нар. „страх от собственото ни величие„, който той нарича „комплекс на Йона„. „Страхуваме се…