Мари Луиз фон Франц: Жертвата и това, което се жертва, са едно и също – Азът

„Само когато жертваме това, което имаме, можем да знаем какво имаме. Истинската жертва се прави със същата категоричност и липса на договаряне, както е изхвърлянето…

Мари Франц за дуалността „романтика – баналност“ в любовта

„Любовта със своята страст и болка се превръща в порив към индивидуация, ето защо не съществува истински процес на индивидуация без преживяването на любовта, защото…

Рудолф Щайнер за символа на „трънения венец“

Интересно е да се открие подобието между процесите на диференциация в психологията (водещи до по-високи нива на психично здраве) и степените на посвещение в християнството.…