Лиз Грийн за психологическото значение на Венера като архетип на любовта

Основната тема, която напоследък ме вълнува, е темата за духовното измерение на любовта и въплъщението й на Земята. Затова на тази тема ще посветя серия…

Излизането от водите на Нептун и „достатъчно добрата майка“

Тъй като стана ясно, че здравословното проявяване на емпатия зависи от високата степен на диференциация и изграждането на здрави граници между Аза и другите хора,…

Лиз Грийн за Нептун, хистерията и хипнозата

Втората глава от книгата на Лиз Грийн „Астрологичният Нептун и копнежът за изкупление“  разкрива как митологичните образи, „продуцирани“ от архетипа зад тази планета, се въплъщават…

Лиз Грийн за астрологичния Нептун и архетипния копнеж за изкупление

Ако искаме да разберем какво стои в първоосновата на психичния живот на човека, ще трябва да разберем какво представляват архетипите. Става дума за тези своеобразни…

Лиз Грийн за това какво е истинската саможертва

Продължавам серията от публикации на тема саможертвата с представяне на нейното най-ярко проявление – да пожертваме желанието си за лесен и безметежен живот. Друг начин…

Любовни триъгълници, които са израз на защита

Темата за любовните триъгълници няма да бъде изчерпателно представена, ако не разгледаме и т.нар. „защитни триъгълници“. Това са връзки, в които човек панически бяга от…

Несигурности, които създават любовни триъгълници – Сатурн и Хирон

Продължавам с превода си на статията на Лиз Грийн за психологичната динамика на любовните триъгълници. Този път за хората, които могат да разчитат рождените си…