Архив
 
 
 
Цветята на д-р Бах
 

Спасителната смес   С тази комбинация д-р Бах спасява живота на рибар през 1930 година. Оттогава  е донесла на безброй хора в стресови ситуации осезаемо отпускане и надежда, често дори индиректно им е спасявала живота. Все повече спасителни екипи я имат в стандартната си екипировка. Rescue действа при всеки човек. Тази комбинация има универсален ефект, защото се отнася до по-висш, първообразен модел на поведение. От всички есенции на цветове, тази комбинация е най-известна и се употребява най-често. Макар, че в никакъв случай не може да замести лекарското лечение, тя помага да се преодолее енергийния шок (който няма нищо общо с медицинското понятие за шок), преди да настъпят тежки увреждания на организма. Под шок или спешен случай тук се разбира всичко онова, което разтърсва и руши нашата енергийна система: от внезапното затръшване на вратата или неприятната новина, до физическото нараняване със загуба на съзнание. В по...

 
Цветята на д-р Бах
 

Цветето на съдбата От негодувание към съдбата... до поемане на лична отговорност "За тези, които са страдали от нещастия или беди и им е трудно да ги приемат без оплаквания или негодувание, защото съдят за живота си по това колко успех им носи. Чувстват, че не са заслужили такава несправедливост и се огорчават от това."       Едуард Бах Принцип: Плачещата върба е свързана с душевните качества на личната отговорност и конструктивното мислене. В отрицателното състояние на плачещата върба, човек търси вината само във външния свят и често мисли отрицателно и разрушително. Ключови симптоми: Вътрешна ненавист, огорчение, „жертва на съдбата". Симптоми в блокирано състояние: Огорчение от живота и от съдбата. Чувства се онеправдан. Не смята, че сам е отговорен за положението си, виновни са другите или самите обстоятелства. Има чувството, че животът е твърде пестелив с него. Изпитва безпомощност пред житейските ситуации. Иска от с...

 
Цветята на д-р Бах
 
 

37. Wild rose (шипка)

 
05.01.2010Цветето на жаждата за живот От примирение... до отдаденост "За тези, които без видима причина се примиряват с всичко, което се случва. Те просто се носят през живота, като го приемат такъв, какъвто е. Те не полагат никакво усилие да подобрят нещата и да намерят малко радост около себе си. Предали са се в борбата с живота, без да се оплакват."         Едуард Бах Принцип: Шипката е свързана с душевните потенциали на предаността и вътрешната мотивация. В отрицателното състояние на шипка принципът на предаността е разбран погрешно и се изживява отрицателно. Ключови симптоми: Безучастие, потиснатост, примирение, вътрешно капитулиране. Симптоми в блокирано състояние: Предава се вътрешно, въпреки че външните обстоятелства не са толкова безнадеждни или отрицателни. Пълна загуба на радост от живота и на вътрешен подтик, поради неосъзнати отрицателни преценки. Не прави нищо, за да промени живота си в положителна насока. Примиряв...

 
Цветята на д-р Бах
 

Цветето на призванието От търсене... до намиране "Тези, които искат да направят нещо значимо в живота си, да преживеят много и да се радват на всичко, да живеят пълноценно живота си. Трудно определят професията си. Въпреки силните им амбиции, нямат призвание, което да е над всички останали. Това може да доведе до забавяне в действията и до неудовлетвореност на човека". Едуард Бах Принцип: Овсигата е свързана с душевните качества на призванието и целеустремеността.  В отрицателното състояние на овсига човек не знае за какво е призван и затова се чувства вътрешно празен и неудовлетворен. Ключови симптоми: Неопределеност на целите, неудовлетвореност понеже не може да намери цел в живота. Симптоми в блокирано състояние: Има неясни представи за целите, не може да определи посоката си в живота. Това води до неудовлетвореност, чувство за празнота или скука. Човекът в това състояние е честолюбив и желае да постигне нещо изключ...

 
Цветята на д-р Бах
 

Цветето на мисълта От ментална въртележка... до спокойствие на ума "За тези, които не могат да спрат мисли, идеи и аргументи да навлизат в съзнанието им. Обикновено това се случва, когато интересът към конкретния момент не е достатъчно силен, за да дапълни съзнанието им. Угрижените мисли остават или се завръщат, ако за момент биват изхвърлени от ума. Те кръжат отново и отново и ги измъчват."                 Едуард Бах Принцип: Конският кестен е свързан с душевните качества на душевно спокойствие и анализ. В отрицателното състояние на конски кестен човек е жертва на криворазбрани, неподходящи разбирания. Ключови симптоми: Определени мисли се въртят непрекъснато в главата, човек не може да се освободи от тях, води постоянни разговори и диалози вътре в себе си. Симптоми в блокирано състояние: Нежелани мисли или образи се трупат непрекъснато в съзнанието и човек не може да се освободи от тях. Даден проблем или събитие не го ...

 
Цветята на д-р Бах
 

Цветето на общуването От изолация... до сдружаване "За тези, които, и здрави, и болни, обичат да са сами. Много тихи хора, движат се безшумно, говорят малко и невисоко. Много независими и способни, разчитат на себе си. Почти не се влияят от мнението на околните. Резервирани са, оставят останалите на спокойствие и вървят по собствен път. Често са умни и талантливи. Спокойствието им е благословия за околните."                        Едуард Бах Принцип: Водната теменуга е свързана с душевния потенциал на смирението и мъдростта. В отрицателно състояние на водната теменуга човек не проявява характерната за този тип мъдрост, а се оттегля с резервирана гордост. Ключови симптоми: Вътрешна резервираност, горда изолация, подчертано чувство за превъзходство. Симптоми в блокирано състояние: Те се появяват винаги във връзка с трансформирания потенциал. Поради своето превъзходство човекът в това състояние се чувства понякога изолиран....

 
Цветята на д-р Бах
 
 

33. Walnut (орех)

 
04.01.2010Цветето на новото начало От колебание, нерешителност, непостоянство... до вътрешна непоколебимост и устойчивост "За тези, които имат определени идеали и амбиции в живота си и ги следват. В редки случаи обаче могат да бъдат подведени от ентусиазма, убежденията и мнението на другите и да се окажат далече от идеите и целите на работата си. Този лек дава твърдост на характера и защита от външно влияние." д-р Бах Принцип: Орехът е свързан с душевните принципи на новото начало и непринудеността. В отрицателно състояние на орех човек е затруднен да вземе най-после решение, понеже съзнателно или не, е обвързан с част от своята личност с решения или зависимости от миналото. Ключови симптоми: Несигурност, податливост на влияния и колебливост във фазите на ново начало в живота. „Цветът, който осигурява прехода".  Симптоми в блокирано състояние:   Човекът в това състояние има ясни цели в живота и знае точно какво иска, но има в моме...

 
Цветята на д-р Бах
 
 

32. Vine (лоза)

 
04.01.2010Цветето на властта Води... и се оставяй да бъдеш воден "Много способни хора, уверени в собствените си способности и в успеха си. С тази си увереност те считат, че за останалите ще бъде полезно, ако бъдат убедени да правят нещата, както те самите ги правят или както са сигурни, че е правилно да бъдат направени. Дори и когато са болни, те дават указания на хората, които се грижат за тях. Те са много полезни в кризисни ситуации."          Едуард Бах Принцип: Лозата е свързана с душевния потенциал на авторитета и налагането на волята. В крайното отрицателно състояние на лоза човек е твърд, жаден за власт и не се респектира от индивидуалността на своите ближни. Ключови симптоми: Доминиращо честолюбие, жажда за власт, „малък тиран". Симптоми в блокирано състояние: Способен, извънредно самоуверен, голяма сила на егото. Има проблеми със заповедите и подчинението. Поема охотно управлението и често е „спасителя в критични ситуации...

 
Цветята на д-р Бах
 

Цветето на въодушевлението От спасител на света... до факлоносец "За хората с определени принципи и идеи, които са убедени, че са прави и рядко се променят. Имат силното желание да накарат всички останали да гледат на живота от тяхна гледна точка. Проявяват силна воля и кураж, когато са убедени в това което проповядват."                         Едуард Бах Принцип: Върбинката е свързана с душевните потенциали на самодисциплината и  обуздаването. В отрицателното състояние на върбинка собствената воля е насочена твърде много навън и собствената енергия се изразходва неикономично. Ключови симптоми: Човек е въодушевен от определена идея и желае да привлече и други хора към нея. Несправедливостите го разяряват. Дейността му е трескава, надхвърля границите, стреми се към сто и петдесет процентово изпълнение. Поддава се на импулси, настройката е идеалистична, дори мисионерска. Вечна вътрешна готовност за действие. Поучава другите, ...

 
Цветята на д-р Бах
 

Цветето на избавлението През тъмнината... към светлината "За хора, чието страдание е толкова силно, че изглежда непоносимо - когато умът или тялото сякаш са достигнали границите на поносимостта и е останала само разрухата."                      Едуард Бах Принцип: Ядливият кестен е свързан с принципа на избавлението. В отрицателното състояние на ядлив кестен човекът е дълбоко убеден, че няма вече надежда за помощ. Д-р Бах пише за кестена: „Това е цветът за мъчителното вътрешно състояние, в което се мисли, че е застрашено съществуването на самата душа, за безнадеждното отчаяние на тези, които смятат, че са достигнали края на своите възможности". Ключови симптоми: Най-дълбоко отчаяние. Човек мисли, че са достигнати границите на онова, което човек може да понесе. Симптоми в блокирано състояние: Човек възприема положението си като безнадеждно и не знае какво да прави. Има чувството, че е достигнал крайните граници на издръж...