Архив
 
 
 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова Аз прекрасно разбирам, че е невъзможно да се предаде или направи разбираемо за обикновения читател това особено психично състояние, което описвам като „разширяване и свиване на съзнанието”. Но само с тези думи на мен ми се удава, макар и приблизително, да предам това чисто субективно преживяване, което рядко се случва на обикновения човек. Доколкото ми е известно, странните явления, възникващи в резултат на събуждане на Кундалини, никога още не са били предмет на аналитично изучаване. Този предмет е оставал обвит с булото на тайната не само заради неговата изключителна рядкост и поразителни проявления, но и за това, че неговите основни черти са непосредствено свързани с интимния живот и определени части на тялото на индивида, изпитващ даденит...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова Отчитайки огромното значение на процеса на регенерация и трансформация, който ставаше в тялото ми, особено по време на сън, и водеше до развитието на особени психични способности, които се проявиха, когато бях на 46 години – способности, каквито никога преди не съм притежавал, е нужно по-детайлно да се разгледа най-важната фаза на моя необикновен опит. Не само в древните трактати по йога, но и в други индийски духовни текстове се споменава за чудодейната сила Шакти, или женската космическа енергия, способна да трансформира своя адепт. Знаменитата мантра на Гаятри, която непременно трябва да произнася всеки брамин след сутрешното измиване, не е нищо друго, освен обръщение към Кундалини с молба да подари изход зад пределите на обикновеното. Све...

 
Споделено
 

към ГЛАВА СЕДМА, ОСМА И ДЕВЕТА от книгата на Гопи Кришна „КУНДАЛИНИ – еволюционната енергия в човека“ превод, Петя Стоянова  В седма глава става дума отново за прана, но този път това има по-метафизичен характер. В осма глава се сблъскваме с друг традиционен проблем, свързан с мистичните преживявания и въпроса за тайнството. Авторът е взел решение да не говори на никого за своя опит, включително и на жена си. Както е известно, подобна потайност е характерна за хора, страдащи от параноя. Да откриеш тайната в някаква степен означава да преминеш „теста за реалност”. Ако започнат да ни се присмиват, оспорват истинността на преживяването, поставят диагноза на психично разстройство, целият свят ще рухне. Обаче в самата природа на мистичните преживявания е заключено нещо, изискващо тайнственост – сякаш някакъв архетип, стоящ зад тези събития, изисква за своето изпълнение определено напрежение. Алхимиците са опазвали та...

 
Споделено
 

към ГЛАВА ПЕТА и ГЛАВА ШЕСТА от книгата на Гопи Кришна „КУНДАЛИНИ – еволюционната енергия в човека“ превод, Петя Стоянова В пета глава ние имаме възможност да видим и идейния контекст на авторските преживявания. Това не може да бъде надценено. Авторът е съвършено прав – нали това е подкрепящата рамка, която го е предпазвала да тръгне в погрешната посока. В първата половина от живота си той е успял да развие вътрешни опори. Той е практикувал Йога, но само практика е било недостатъчно. За западния човек, даже продължителна практика би била недостатъчна. Йога е основана на философски идеи, на weltanschauung (светоглед; б.пр.), на начина, по който гледаме на света и на себе си и нейната функция е да помага на човека в критични ситуации като му дава контекст за разбиране, на който той да се опре. Този контекст за разбиране е помогнал на Гопи Кришна да осъзнае и по този начин напълно да интегрира всичко онова, което с...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова Даже и ако най-праведният човек на света бе описал подобен епизод и аз го бях прочел преди онова съдбоносно декемврийско утро, когато ми се удаде за първи път да надзърна в свръхсъзнанието и да видя легендарната Кундалини в действие, аз моментално щях да го отнеса към групата на онези умни, но доверчиви хора, които, бидейки акуратни по всички останали въпроси, са съхранили детската наивност по отношение на свръхестественото. Както скоро ще се убедите сами, аз дълго време бях в недоумение относно своето състояние и не бях способен да осмисля всичко, което се случи с мен. Едва след няколко години произшествието се очерта с всички детайли, много от които не съм забелязвал по-рано и затова реших да изложа всичко на хартия. Впоследствие това реш...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова Сега искам да помоля читателя за извинение за отклонението от основната линия на моето повествование. В никакъв случай не искам да подлагам на изпитание търпението му, претоварвайки разказа за живота ми с излишни подробности. Но съм длъжен да разкажа малко по-подробно за някои неща, тъй като в противен случай необичайните промени, случили се с мен, когато бях на 46 години, няма да могат да се предадат в истинската им светлина и ще загубят огромното научно значение, което имат според мен. Последното се каня да докажа с помощта на настоящата книга. Желаейки да направя възможно провеждането на научно изследване в тази толкова спорна сфера на свръхестествени явления, аз си позволих да включа в тази предварителна работа подробни описания на събит...

 
Self help
 

[caption id="attachment_16582" align="alignleft" width="210"] Гари Зукав[/caption] Според Гари Зукав, автор на редица бестселъри в Америка, автентичната сила е силата, която принадлежи на човека на бъдещето. За разлика от стария начин на разглеждане на силата като израз на способността да налагаме личната си воля върху външния свят, автентичната сила се основава на вътрешни качества и ценности. Друга разлика между тези две основни форми на сила (освен в посоката "навън или навътре"  на търсената промяна и влияние), е върху какво се основават - върху страха или любовта. Зукав уточнява, че досега по-голямата част от човечеството е било ръководено от мотиви, основани на страха, желанието за контрол и манипулация, но в бъдеще все повече хора ще основават действията си върху любовта. Не е трудно да се види защо в неговото разбиране "духовна сила" и "автентична сила" са взаимозаменяеми понятия. Според него, развитието на автентичн...

 
Споделено
 

към ГЛАВА ТРЕТА и ГЛАВА ЧЕТВЪРТА от книгата на Гопи Кришна „КУНДАЛИНИ – еволюционната енергия в човека“ превод, Петя Стоянова Тук ние за пръв път срещаме ключови термини, на които Гопи Кришна дава по-подробно описание в следващите глави. Един от тях е терминът „прана”. Той я описва като фин елемент на живота и я сравнява не с електричество, а с течност. Неговото материалистично описание за праната е: „…Във вид на фина и подвижна биохимична субстанция, екстрагирана от нервите на околната органична маса. Тази субстанция се съхранява в мозъка и нервната система... Тя циркулира в организма във вид на моторни импулси и чувства…” Твърде много ще се отклоним от темата, ако решим задълбочено да обсъждаме съответстващите идеи на западната психология. В шеста глава на своята книга „Емоция” аз вече съм отделил определено внимание на идеята за психическата енергия, циркулираща във вид на поток в организма. Праната е еднов...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова В наше време едва ли ще намериш пример, в който след пробуждане на Кундалини непрекъснато горящият в човек змиевиден огън би произвел трансформацията, за която намекват в своите разкази мъдреците на Древна Индия. Но несъмнено има случаи на спорадично активиране на Шакти. Мистиците и светците от различни страни, изпадащи в екстатичен транс, преживели още в детството си трансцедентални видения, спадат към тази категория. Медиумите, обладаващи дар за ясновидство, четене на мисли и други свръхестествени способности, са задължени за всичко това на Кундалини, действаща в ограничени рамки, без разкритие на висшия център, засенчващ със себе си цялото съзнание. Същото се отнася и за гениите, при които определени зони от мозъка се захранват от тази ене...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова Внезапното събуждане на Кундалини в човек, чиято нервна система е достигнала зрелия стадий на развитието си в резултат на благоприятна наследственост, правилен начин на живот и съответстващо прилагане на умствените възможности, е способно да причини объркване на ума. Причината за това, независимо от цялата й простота, може да се стори трудна за възприемане от съвременния интелект, разглеждащ човешкия ум като краен продукт, зависещ (според мнението на някои) изключително от дейността на клетките на мозъка и процесите, започващи и свършващи в тялото. Според мнението на други, защитеното от костния калъф бяло и сиво вещество на мозъка реагира на неуловимия, пронизващ всичко космичен ум или Вселенски дух. Трети считат, че умът зависи от съществув...