Архив
 
 
 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова Така под влиянието на сияещия поток моите храносмилателни способности неочаквано значително нараснаха, и то без всякакви нежелани последствия. Започна поредният период от новия опит, към който ме подтикна необичайното функциониране на моя организъм. Трудно беше да повярвам, че храносмилателните органи могат толкова да активират своята дейност, превръщайки ме от човек, който винаги се храни много умерено, в истински лакомник. Стомахът ми, стимулиран от дейността на вътрешния огън, можеше да поеме огромно количество храна, която сякаш изгаряше, без да предизвиква в мен никакво отвращение. Аз съм чел и слушал за йоги, които са се научили така добре да контролират работата на храносмилателните органи, че са могли да поглъщат храна в невероятни ...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова На мен ми провървя с моите близки и приятели, благодарение на чиято любов и преданост ми се удаде да измина този нелек път. Двете ми сестри, техните съпрузи, бащата и братята на жена ми, а също и моите не многобройни, но искрени, приятели ме обградиха с много любов и грижи. Майка ми почина година и половина преди произшествието, но тази любов, с която ме възпитаваше в детството, както и безпримерната преданост на моята съпруга, ми помогнаха да оживея. За мен те бяха два ангела хранители, на които ще остана задължен за цял живот. Съдбата ме е дарила с майка, чиято искрена доброта, благородство на характера, чувство за дълг и нравствена чистота заслужават висша похвала и чиято любов се отрази на целия ми живот. Обръщайки се назад, мога твърдо ...

 
Споделено
 

от книгата на Марк Сера „Културата на уважението“ Тримата мъже Първият мъж е властен, но емоционално незрял и поради това – често разрушителен. Мачо, мъжът на мъжете. Вторият мъж е чувствителен и добронамерен. Вината и срамът го правят слаб. Нерешителен, подвластен на Жената. Третият мъж е безкомпромисно верен на себе си. На собствената си истина, на собствения си живот. На собствената си смърт. Той е властен, но достатъчно чувствителен, за да чуе Жената и да се вслушва в нея. Ето защо Жената позволява на този мъж да я води. Трите жени Първата е мила и нежна, но се страхува. Страхът я обезсилва, кара я да се сравнява със сестрите си. Да влиза в сделки с разрушителната сила на Мачото. Втората жена е винаги права. И реакциите ú не закъсняват. Тя се чувства свободна и силна. Солидарна е със сестрите си, отказва да заговорничи. Тя осъжда Мачото и презира Нерешителния. Тя е гневна. Третата жена знае сил...

 
Споделено
 

от книгата на Гопи Кришна „КУНДАЛИНИ – еволюционната енергия в човека“ превод, Петя Стоянова За съжаление ние не знаем съдържанието на сънищата на автора. На нас ни разказват само за тяхната възвишена красота, яркост, напрегнатост и съпътстващото повишаване на физиологичната активност, особено на половата. Както вече бе споменато, жизнеността на въображението е характерна за бялата фаза, за активирането на анимата. Любопитно е да се наблюдава колко се отличава процесът при автора от този, който се случва при психоанализа с хората на Запад. За нас не е достатъчно да имаме прекрасни сънища – те трябва да бъдат записани, проанализирани, интегрирани. А на Гопи Кришна му е достатъчно това, че ги вижда, чувства и преживява. Тук стигаме до един от начините, по който „егото” и съзнанието могат да бъдат разделени. Доколкото в хода на анализата сънят се изучава подробно с цел да бъде интегриран, ние разширяваме „егото” и о...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова Ако не се смятат необичайностите, а възможно даже анормалности, на психическите изяви, пробуждането на Кундалини е съвършено естествено, макар и рядко биологично явление, демонстриращо способността на здравия човешки организъм да достигне нови степени на еволюционно усъвършенстване. Единственото, което придава на този феномен странен, даже невероятен характер, е биологичният процес, който, започвайки в организма, води до проява на нетипични, едва ли не свръхестествени качества. На хората, притежаващи обширни знания за царството на животните, трябва да са известни случаи на странно поведение на много животни, необяснимо от гледна точка на известните биологични закони. Обаче тези, които приемат за даденост подобни форми сред нисшите форми на жи...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова Наблюдавайки всеки ден своя организъм, аз имах всички основания да предполагам, че в него става процес на трансформация. Но целта на тази трансформация оставаше неясна за мен. Единственото, което можех да предположа, е, че мозъкът ми и нервната ми система постепенно преминават в състояние, което дава възможност да се постигне разширение на съзнанието, характерно за йогите и мистиците, намиращи се в транс. Моето съзнание и без това претърпя разширение от момента на пробуждане на Кундалини (за което нито за минутка не забравях и което стана причина за моите невероятни страдания). Обаче настоящият процес на разширяване на ума предвещаваше преход към ново ниво, в което връзките, свързващи тялото и духа, напълно изчезват, предоставяйки на последни...

 
Споделено
 

от книгата на Гопи Кришна „КУНДАЛИНИ – еволюционната енергия в човека“ превод, Петя Стоянова След като преживяванията са станали по-леки и животът му се е върнал в привичните коловози, нашият автор отбелязва два нови проблема: не може да чете съсредоточено и „продължава да изпитва страх от свръхестественото”. В десета глава той засяга и религиозни въпроси. От чисто психодинамична гледна точка, този страх от свръхестественото е резултат от потискане. Безпокойството се явява проявен в съзнание страх пред връщане на потиснатото (в нашия случай) несъзнавано. Освен това, можем да кажем, че страхът е естествена реакция на травма – детето, което се е опарило, се бои от огъня. Фактът, че този страх се фокусира именно върху свръхестественото, свидетелства за ново отношение към него, за променена ориентация на съзнанието по отношение на всичко, което се намира зад пределите на кръгозора. Като съвременни читатели, ние се о...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова Погълнат от вълшебното зрелище, изобщо забравих, че стоя като статуя насред улицата и около мен сноват хора, бързащи по своите дела. Събирайки мислите си, все пак успях да откъсна очи от очарователната картина и да се огледам. От всички страни към мен бяха насочени погледите на хора, явно учудени от моята внезапна и с нищо необяснима неподвижност. Вземайки се в ръце, бавно се отправих към офиса, продължавайки да гледам зданието и небето над него. Заварен неподготвен, никак не можех да повярвам, че зрелището, което се разкриваше на моя мозък, беше реално, а не халюцинация, възникнала в резултат на активиране на ореола, който усещах постоянно около главата си. Погледнах напред, а след това отново се огледах и разтрих с ръце очите си, за да се...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова В Джаму се върнах в радостно разположение на духа и с почти напълно възстановено психическо и физическо здраве. Страхът от свръхестественото и враждебното отношение към религията, събудили се в мен в първите месеци, отчасти изчезнаха. Не можех да намеря обяснение за своето отвращение към тези дълбоко коренящи се в моето сърце чувства и даже в най-лошите си дни се удивлявах на тази промяна. Тежкото положение, в което бях изпаднал, не може да се обясни единствено с желанието ми да придобия религиозен опит. В сърцевината на моето същество стана необяснима промяна. Бидейки в миналото религиозен и богобоязлив човек, аз изведнъж загубих всякаква любов и почитание към божественото и святото, загубих интерес към свещеното и съкровеното. Всяка мисъл ...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова  Преди да продължа разказа за случващите се с мен събития, е необходимо да кажа няколко думи за отдавна известното, макар и рядко откривано хранилище на жизнена енергия в човека, наричано Кундалини. Много последователи на Йога са чели и слушали за Кундалини, обаче обясненията, които се дават в съвременните книги, са недостатъчни и неясни и затова не могат да послужат като действително полезни източници на достоверни сведения. Що се касае до древните трактати, то те разглеждат изключително въпросите на Кундалини-Йога, изобилстват с трудни за разбиране пасажи и подробности, посветени на фантастични, понякога изключително трудни и доста опасни умствени и физически упражнения, предлагат използването на заклинания, наречени мантри, и специални поз...