Архив
 
 
 
Воинът на светлината
 

[quote] "Не съществува по-добро средство, за да се опази индивида от обезличаване, от притежаването на някаква тайна, която той желае или е длъжен да опази." Карл Густав Юнг, "Автобиография", с. 337 [/quote] Тайната има много специфична роля в процесите на индивидуация, които в своята същност са постигане на духовна зрялост. Лесно е да се види връзката й с обикновената човешка зрелост - който може да пази поверената му тайна заслужава доверие. Той устоява на изкушението да се похвали или да покаже на другите, че знае нещо, което те не знаят. Може да удържа "нещото" в себе си, а това е израз на сила и отговорност. По-трудно е да се види връзката й с духовната зрелост, която е независимост  от господстващите религиозни възгледи или принадлежността към духовни общности. Но именно тя е нещото, за което пише Юнг, тъй като в самата си същност това е индивидуацията - един дълъг процес на диференциация на съзнанието, чиято основн...

 
От мен
 

"....фактът, че подобни проявления са свързани с пробуждането на Кундалини, все още остава за света „книгата със седем печата”." Гопи Кришна, "Кундалини - еволюционната енергия в човека", Пета глава "Книга със седем печата" е израз от последната книга в Библията - "Откровението на Йоан". Той се използва като символ на тайно духовно познание, до което могат да достигнат само хората, които са отворили сърцата си за Христовия импулс на любовта. В Пета част от Откровението четем: "Кой е достоен да разгъне книгата и разпечата печатите й?" Отговорът е - Агнето, т.е. човекът, който е родил в сърцето си Христос. На пръв поглед е странно да видим християнски израз в книга, написана от индиец за пробуждането на кундалини. Ако прочетете обаче споделеното от него в неговата книга, ще видите не само че има смисъл, но той е дори много по-дълбок, отколкото изглежда на пръв поглед. Но нека да започна поред. Винаги съм се питала как точно се...

 
От мен
 

За хората, които следят с интерес превода на книгата на Гопи Кришна "Кундалини - еволюционната енергия в човека" искам да информирам, че на страниците на този сайт ще намерят следващите две глави, последвани от поредните коментари на Джеймс Хилман. Ето ги: ТРЕТА ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ГЛАВА КОМЕНТАРИ на Джеймс Хилман към глава трета и четвърта В тях чрез изключително честния, човешки и докосващ сърцето на читателя разказ на Гопи Кришна ще можете да прочетете как продължава неговия процес на спонтанното събуждане на кундалини. Думата, която се появява в ума ми, докато го чета, е вулкан. Вулкан, разтърсил всичко, което до този момент е представлявало неговата самоличност, включително и волята му да бъде пълновластен господар на Живота си. На границата на човешката издръжливост и умопомрачението, лишен от разбиране и пътна карта за това, което му се случва, Гопи Кришна все пак успява да запази жива способността да разсъждава и да удъ...

 
От мен
 

[caption id="attachment_16525" align="alignright" width="215"] Гопи Кришна[/caption] Чувствам се щастлива да информирам, че предстои превеждането на още една книга, посветена на феноменологията на спонтанно събудената кундалини. Това е автобиографичната книга на Гопи Кришна, в която той по много искрен и автентичен начин описва своя дълъг и изпълнен с неизвестности опит от движението на тази мистериозна енергия в своето тяло. Това, което прави особено ценна тази книга, обаче, е,  че тя е придружена с коментари на един от най-известните представители на пост-юнгианската анализа  - психологът Джеймс Хилман. Книгата се казва "Кундалини - еволюционната енергия в човека" (по-късно отново публикувана под заглавието "Да живееш с кундалини) и за първи път излиза от печат през 1967 година. През следващата 1970 година тя вече е издадена и във Великобритания с предговор от Джеймс Хилман. Това е книгата за кундалини, която събужда за първи...

 
От мен
 

Обичайната логика е да мислим, че първо трябва да открием кои сме и какво искаме да правим, и след това да го материализираме в живота си. Но монетата на нашата себереализация има и точно обратната страна. Първо правим някакви неща, които сякаш нямат връзка помежду си и дори не ни харесват, и едва впоследствие осъзнаваме кои сме станали докато сме ги правели. Поглеждаме назад и виждаме как крачките, които сме извървели до този момент, имат вътрешен смисъл и логика, които преди това не бихме могли да видим. И, макар че тези два различни процеса на оформяне на нашия уникален Аз - с поглед напред, към бъдещето, или назад, към миналото - да присъстват през цялото време, уплътняването на истинската ни "психологическа форма" става именно в настоящето - там където те се срещат. Така се случва и с мен самата. Например по отношение на сайта си, когато го създавах си мислех, че в различни статии ще споделям двете различни области на моя опит ...

 
От мен
 

Вече е преведена и предстои да бъде публикувана дванадесета глава от книгата на Ел Колли "Белязана от Духа". Това е още една от сложните за превеждане глави в книгата. Казва се "Патологизирането на Духа" и проследява връзката между симптомите на събудената кундалини и различните психични болести. За мен тя е много ценна, защото помага да се видят по-дълбоките духовни причини за човешкото страдание - тема, на която е посветена огромна част от статиите и в този сайт (например, статията за Паник-атаките от духовна перспектива). Вече разполагам с достатъчно опит, за да знам, че ако не успеем да направим разлика между подходите на его-ориентираната психотерапия и духовния психосинтез или индивидуацията от втората половина на живота (разлика, която Роберто Асаджиоли и Карл Густав Юнг правят в психиатричната си практика), ще попадаме в ситуации, в които ще се опитваме да решим психичните си проблеми с неподходящи средства. Клинични диагноз...

 
От мен
 

Всички влюбени хора по света си приличат по това характерно само за влюбеността чувство за специалност, когато се оглеждаш в очите на любимия и ти поникват криле - вярваш, че можеш да се справиш с всичко на света, защото в огледалото на любовта към него виждаш отразена любовта към самия себе си. Подобно преживяване на вътрешната ни ценност и значимост сякаш идва от самия ни Център, донасяйки със себе си невероятното чувство за разширение и полет. Проблемът е, че рано или късно тупваме на земята просто защото "любовта не може да лети". И, ако по една или друга причина се случи така че да бъдем отхвърлени или пренебрегнати, ние не просто тупваме на земята, но с гръм и трясък пропадаме в самите й подземия. Пропадаме в царството на яростната Ерешкигал, където за свой ужас откриваме, че ревът на Поглъщащия лъв е нашият собствен рев, кънтящ от дълбините на душата ни. Така разбираме, че и Висините, и Дълбините на душата ни водят към ...

 
Self help
 

Може би някой ден ще напиша статия за парите и връзката им с духовността. Смятам, че това е много болна тема за духовно търсещия човек, а някои хора дори не знаят, че са болни от нея. И само по осъдителното им или високомерно отношение към парите, човек може да се досети, че нещо не е съвсем наред. Защото няма как да вярваш в това, че Духът е енергията, която е навсякъде и във всичко, а да пропускаш да видиш парите като част от това Всичко. Няма как да вярваш в неосъждането и Целостта, а да осъждаш и отхвърляш една съществена част от начина, по който се е развило и функционира Творението. В нашето психично несъзнавано има много доста скрити в тъмното неща, които изкривяват отношението ни към темата за парите, част от които са страха от отхвърляне, чувството, че не заслужаваш, други форми на себеотричане и страхове, общият знаменател на които е един и същи - нарича се уязвимост. Парите ни свързват с човешкото измерение на живот...

 
Воинът на светлината
 

"Връзката с духа в самите вас не е нещо, което се случва веднъж и завинаги. Това е бавен и постепенен процес, в който се свързвате, разединявате се, отново се свързвате... Постепенно фокусът на съзнанието ви се премества от дуалността към единството. Съзнанието се преориентира, откривайки с времето, че повече го привлича тишината, отколкото мислите и емоциите. Под тишина имаме предвид следното: да бъдете напълно центрирани и присъстващи, в състояние на неосъждащо съзнание. Няма определени методи или средства за достигане до това състояние. Ключът към връзката с Духа не е в простото следване на някакво учение (медитации, пости и т.н.), а истинското разбиране – да разберете, че именно тишината ще ви доведе у Дома, а не мислите или емоциите... Това разбиране се формира бавно с нарастване на осъзнаването от ваша страна за механизма на вашите мисли и чувства. Вие позволявате на старите навици да си отидат и се отваряте за новата реа...

 
Избрани статии
 

Изразът "воин на светлината" придоби популярност чрез едноименната книга на Паулу Коельо - "Воинът на светлината". И, макар че той не е неговият създател, Коельо направи нещо изключително ценно - преведе на художествен език едно духовно понятие, което значи много за една определена група от хора, наричани обикновено "служители на светлината". Дан Милмън също използва подобен израз - в своите книги за духовно усъвършенстване той нарича основния герой "мирен воин". На мен лично понятието, което най-много ми харесва, е "Христови души", защото Христос е думата, с която в юнгианската анализа се нарича алхимичното злато. Въпреки това в тази статия съзнателно използвам думата воин/служител на светлината, защото, както пише Памела Крибе в своите "Ченълинги на Йешуа", това словосъчетание "носи асоциации и събужда във вас спомени, което ви помага да си спомните." Амнезията: "Кой съм аз?" Важността на спомнянето идва от факта, че определени...