Архив
 
 
 
Self help
 

"Едно време, в един град на далечния Запад живяло момиче на име Фатима. Тя била дъщеря на процъфтяващ предач. Веднъж баща й казал: "Дете мое, приготви се за път. Тръгваме на пътешествие. Имам работа на островите в Средиземно море. Може би там ще срещнеш красив юноша с добро бъдеще, който ще те обикне и ще се ожените". И така, отправили се те на пътешествие от остров към остров. Бащата се занимавал с търговските си дела, а Фатима прекарвала времето си в мечти за бъдещия мъж. Веднъж, когато плавали към Китай, ги застигнала ужасна буря и корабът тръгнал към дъното. Фатима, загубила съзнание, била изхвърлена на брега от вълните, недалеко от Александрия. Баща й и всички, които били на кораба, загинали и тя останала сама без всякаква подкрепа. Сцената на корабокрушението и дългото пребиваване в открито море й повлияли така, че запазила само откъслечни спомени за предишния си живот. Дошла на себе си, станала и тръгнала по брега. ...

 
Self help
 

притча за Гюрджиев "Веднъж Гюрджиев, седейки заобиколен от учениците си, казал: -Докато не узнаете основната си черта и не я осъзнаете, няма да успеете да осъзнаете истинската си природа. Един от учениците попитал:: -Приведете ни, моля, някакъв пример. -Добре. Погледнете човека, седящ пред мен. Основната му черта се изразява в това, че той никога "не си е в къщи". Всички погледнали разсеяното изражение на лицето на ученика, а той изведнъж се стреснал и попитал: -Извинете, какво казахте? Гюрджиев казал: -Той постоянно отсъства и при това иска да расте. Това е невъзможно; за да растеш, трябва да си бъдеш "у дома". Сега Гюрджиев се обърнал към друг ученик: -Погледнете внимателно този човек. Неговата основна черта е, че той непрекъснато спори. Ученикът избухнал и изстрелял: -Това не е вярно! Аз никога не споря! Гюрджиев казал: -Изяснете си какво защитавате. Това може да стане ключът към познаването на себе си." из кни...

 
Self help
 

(притча от Ошо) "Ако човек е достатъчно хитър да запомни 33 000 правила, то той е и достатъчно съобразителен винаги да намери начин да ги прескочи. Ако не иска да направи нещо, той винаги ще намери начин. Слушах история за един християнски светец. Някой го ударил по лицето, защото този ден в сутрешната си лекция той казал: "Исус казва, че ако някой те удари по едната буза, ти трябва да подложиш другата. И този човек искал да го провери, затова го ударил с все сила. Този светец бил наистина верен на думата си и подложил другата буза. Но другият също не бил прост, той ударил и по втората буза още по-силно. И тогава го очаквала неочакваност: светецът се нахвърлил върху него и започнал да го удря толкова силно, че човекът казал: - Какво правиш? Ти си свят човек и сутринта каза, че ако някой те удари по едната буза, ти ще подложиш другата. Светецът казал: -Да, но аз нямам трета буза. А Исус се спира на втората. Сега аз съм свобод...

 
Self help
 
 

Две капки олио

 
09.04.2010"Един баща изпратил сина си при най-големия мъдрещ на света, за да му разкрие тайната на щастието. Когато младежът пристигнал в двореца, влязъл в една голяма зала, пълна с хора, имало и музиканти, и танцьори и какво ли още не. В центъра на залата седял мъдрецът и разговарял с дошлите да го посетят. Младежът се приближил и обяснил за какво е дошъл. Мъдрецът му казал: - Сега съм зает - използвай времето докато чакаш, за да разгледаш двореца. Но имам едно условие - ще ти отговоря на въпроса само, ако обиколиш двореца с тази лъжица в ръка - и му подал една лъжица. Но внимавай, в нея има две капки олио и ти не трябва да ги разлееш. Младежът обиколил двореца и след три часа се върнал при мъдреца, държейки лъжицата в ръка. Капките олио още били в нея. Мъдрецът го попитал: - Е, видя ли прекрасните ми персийски килими? Видя ли великолепната ми градина - на градинарят му трябваха 10 години, за да я създаде? Видя ли картините и статуите?" -...

 
Self help
 
 

Въжето

 
07.04.2010"Веднъж един могъщ цар трябвало да вземе решение, което не му било по сърце. Двама от неговите министри били извършили някакво престъпление, а той много ги обичал. Дори и да били извършили престъпление, той искал да им прости, неговата любов към тях била толкова голяма. Но това било против законите на страната и нямало да бъде добър прецедент. Затова те трябвало да бъдат наказани. А според законите на страната, за такова престъпление се полагало само смъртно наказание. Какво трябва да направи? Било му много трудно, но намерил изход. Казал: - Те трябва да бъдат осъдени на смърт, но ще им дам още една възможност. Ще бъде опънато въже между две скали над пропастта. Ако могат да минат по него, ще ги помилвам. Това било почти невъзможно. Било невъзможно, защото те никога не били ходили по въже, още повече пък по въже, опънато над такава голяма пропаст - сигурна смърт. Да се ходи по въже е голямо изкуство - човек трябва да го научи, то ...

 
Self help
 
 

Невидимият меч

 
03.04.2010"Един велик мъдрец изпратил главния си ученик в двореца на крал Джанаки, за да се научи на нещо, което на този млад човек не достигало. Младият човек казал: -Ако ти не можеш да ме научиш, на какво може да ме научи този крал? Ти си велик мъдрец, а той е само крал. Какво знае той за медитацията и осъзнатостта? Великият мъдрец казал: -Просто следвай инструкциите ми. Иди при него и се поклони. Не бъди егоистичен, мислейки, че ти си санясин, а той обикновен домовладелец, че ти си духовен, а той - светски човек. Аз те изпращам при него, защото той може да те научи на нещо, което аз не мога, затова от този момент той е твоят учител. И аз знам, че се опитвах да направя това тук, но ти не можеш да го разбереш, защото за разбирането ти е нужен друг контекст. Дворецът и обкръжението на Джанаки ще ти дадат правилния контекст. Много неохотно младият човек се отправил на път. Брамин да се поклони на крал! Това било нечувано! Но учителят му ка...

 
Self help
 
 

Хляб

 
02.04.2010"Един от великите царе в историята Акбар бил наричан от хората Хранител на човечеството заради доброжелателството и справедливостта си. Той значително укрепил и разширил Индия по времето на управлението си. Царят често обикалял столицата си и се спирал всеки път, когато някой от поданиците му искал да се обърне лично към него с някаква молба. Веднъж той спрял при един просяк, който гръмко го възхвалявал и възклицавал: "Само царят може да ми даде щастие!" Царят обърнал внимание на един просяк, седящ недалеч от първия, който като че ли възразявайки на първия, крещял още по-силно: "Само Бог може да облагодетелства човека, само Бог може да му даде щастие!" Акбар се замислил над думите им. В двореца той наредил да изпекат хляб и да пъхнат в него неголям къс злато. На следващия ден специално минал отново по същия път, сцената се повторила и той дал хляба на оня просяк, който молел за милост от царя, а на втория просяк не дал нищо. ...

 
Лечебни истории
 

"При Буда дошла жена, която плачела и крещяла. Умряло нейното дете, а тя не можела повече да има деца. Плачела и молела Буда да съживи детето и. Буда казал: -Ще ти помогна. Но първо иди в селото и донеси няколко синапени зърна от къща, в която никой никога не е умирал. И жената тръгнала да обикаля селото от къща на къща. И навсякъде хората и казвали: -Няма проблем да ти дадем синапени зърна, колкото си искаш. Но другото условие не можем да изпълним. В тази къща са умирали хора. И така ставало отново и отново, но жената все се надявала и продължавала да хлопа по вратите. И така цял ден. А привечер велико разбиране я споходило. Смъртта е неотменна част от живота и се случва постоянно. Смъртта не е нещо лично и не се отнася само до нея. С това разбиране тя се върнала отново при Буда и той я попитал: -Е, къде са синапените зърна? А тя тихо се усмихнала, отпуснала се в краката му и помолила: -Аз искам да позная това, което никога...

 
Self help
 
 

Надеждата

 
31.03.2010(притча от Ошо) "Не погивай в капана на надеждата, не се увличай от идеята, че помощта идва отвън. Никой друг не възнамерява да удовлетворява твоите надежди. Това става вътре в теб. Един ловец се заблудил в джунглата. За три дена той не срещнал никого и изпадал във все по-голямо отчаяние-три дена без храна и вода, без сън, в страх сред много хищни животни. На четвъртия ден видял човек, седящ под едно дърво, скочил към него, изпълнен с щастие и започнал да крещи: -Каква радост! И другият го прегръщал и двамата били много много щастливи. След това започнали да се разпитват защо са в такъв екстаз. Първият казал: -Аз се заблудих и се надявах да срещна някого. -Аз също се заблудих- казал другият - и се надявах да срещна някого. Но ако и двамата сме се заблудили, за какво се радваме? Сега просто сме се заблудили заедно."

 
Лечебни истории
 

(притча от Ошо) "Философ и мистик се заблудили в гората в тъмна нощ. Това била много опасна гора, пълна с диви зверове; тъмнината била непрогледна. Единият бил човек на съмнението, другият - на вярата. Внезапно започнала буря, ударил гръм и ярко пробляснала светкавица. Философът погледнал нагоре към небето,  мистикът погледнал надолу към пътеката. В момента на проблясването на светкавицата пътеката била пред тях, осветена и ясно видима - и мистикът успял да я види в този момент. Но философът след като погледнал мълнията, започнал да гадае: "Какво става?" - и загубил пътеката. Вие сте се заблудили в гора, още по-тъмна и гъста от тази в притчата. Нощта е още по-дълбока. Понякога присветват мълнии. Сведете очи към пътеката."      Ошо