Архив
 
 
 
Воинът на светлината
 
 

Енантиодромия

 
21.05.2013Енантиодромия е този природен закон, според който всичко рано или късно се превръща в своята противоположност. За първи път описан от Хераклит като "закона за протичането назад", той заема централно място в юнгианската аналитична психология и психотерапия, обяснявайки начина, по който протича взаимодействието между противоположностите. Според Юнг принципът на енантиодромията е толкова важен, защото управлява всички цикли на естествения живот и съдържа обяснението как се разгръщат във времето различните процеси - от май-малките до най-големите. Не е трудно от личен опит да открием действието на този принцип в най-основния естествен цикъл в живота ни - раждането и смъртта. Рано или късно всяко раждане води до смърт, т.е. превръща се в своята противоположност. И това е валидно не само за нещата в нашия непосредствен личен опит  - такива като превръщането на младостта в старост, редуването на деня и нощта, бодърстването и почивката, г...

 
Воинът на светлината
 

"Когато едно вътрешно положение не се осъзнае, то се случва навън като съдба, т.е. ако индивидът остане недиференциран и не осъзнае противоречието в себе си, светът трябва да изобрази конфликта, като се раздели на две половини." К. Г. Юнг, "ЕОН", с.81 Обикновено добрата половина остава в нас, а лошата се представя извън нас. В не по-малка степен обратното също е валидно - ние да сме въплъщение на злото, малоценното, нищожното и низкото, а външният свят да олицетворява нашата прекрасна и проектирана навън половина. Както казва Юнг, нашата Сянка съдържа не само изтласкани негативни психични съдържания, но също толкова и позитивни. Това, което я характеризира като Сянка, е нейната неосъзнатост. И тъй като психичното здраве  означава цялостност и интегритет, ако искаме да сме психично здрави, е добре да я осъзнаем. Един начин за това е като разпознаем в събитията от външния свят - случки или хора, които са източник на проблеми и труднос...

 
Защо обичам Юнг
 

"Няма как да не говорим за Христос, тъй като той е живият мит на нашата култура, който независимо от историческото си съществуване олицетворява мита за божествения прачовек, за мистичния Адам. Той заема центъра на християнската мандала, той е господарят на тетраморфоса, т.е. на четирите символа на евангелистите, които означават четирите колони в трона му. Той е в нас и ние сме в него. Царството му е скъпоценната перла, заровеното в нивата съкровище, семето, от което ще поникне голямо дърво, и небесния град. Както Христос е в нас, така в нас е и неговото царство небесно". (К. Г. Юнг в книгата си "ЕОН", с. 47) Влиянието на епохата на Рибите върху душевността и психиката на човека са тема на книгата "ЕОН, Изследвания върху символиката на цялостната личност" на К.Г. Юнг . В нейния предговор създателят на аналитичната психология пише: "Както показва Апокалипсисът, повечето исторически спекулации за епохите и тяхното разграничаван...

 
Защо обичам Юнг
 

"Тази обективност, която преживях в съня си и във виденията, е част от една завършена индивидуация. Тя означава скъсване с даването на оценки и с всичко, което обозначаваме като емоционална обвързаност. На тази обвързаност, общо взето, човек залага твърде много. Но тя съдържа още и проекции, които трябва да бъдат оттеглени, за да стигне човек до себе си и до обективността. Емоционалните отношения са отношения на въжделението, обременени от принудата и несвободата: от другия се очаква нещо, като по такъв начин и той, и ние самите ставаме несвободни. Обективното познание лежи скрито зад емоционалната съотнесеност; изглежда, че това е голямата тайна - едва чрез нея е възможно истинското coniunctio. " К.Г.Юнг, "Автобиография - спомени, сънища" с. 292 Индивидуацията е едно много важно понятие в Юнгианската аналитична психотерапия. Тя е крайната цел на една успешна анализа или на един успешно изживян живот. В същността си тя предст...

 
Self help
 

 "Има твърде много различни видове психологии. Един американски университет всяка година публикува по един том за психологиите от 1934, 1935 год и т.н. В психологията цари пълен хаос и затова не приемайте психологическите теории така ужасно сериозно. Психологията не е религиозна вяра, а само гледна точка и ако се настроим към това човешки, бихме могли да се разберем като хора... Светът е толкова огромен и няма една-единствена теория, с която да се обяснява всичко." К.Г.Юнг, "За основите на аналитичната психология", с.143-144 Този цитат е достатъчно красноречив - няма една единствена теория, която да обяснява всичко! Това важи за всички теории, и особено важи за психологическите. Ако такова е било състоянието на психологита в първата половина на миналия век, нали можете да си представите какво е в момента?!  Неизмеримо по-сложно и богато! И именно затова споделям с вас този цитат от Юнг - за да внеса малко яснота в хаоса от различни...

 
Self help
 

По-долу цитирам един, на пръв поглед несъществен, коментар на Юнг по отношение на Фройд, а също и на Адлер, по повод на разликите в техните методи на психотерапия. За мен, обаче, той е много съществен. Като психотерапевт, аз също имах (и имам) своите психични травми и душевни рани, които всъщност винаги стоят в основата на избора дали един човек ще избере професията на психотерапевта. Но психоаналитично ориентираните ми учители по психотерапия така и не успяха да ми помогнат да се освободя от невротичността си. Това стана едва след като се запознах с възгледите на Юнг, а след него се отворих към света на духовното и търсенето на смисъла в живота (това пък е логотерапията на В.Франкъл). Както се казва, "за всеки влак си има пътници", така че, ако искате да стигнете до срещата с Душата си, внимавайте на какъв влак се качвате:)! "Зная, че онова, което казва Фройд, съответства на състоянието на много хора, и приемам, че те имат точн...

 
Self help
 
 

То

 
02.11.2010"Не бих могъл да тръгна от една и съща основа с Фройд, когато той нарича една определена част от несъзнаваното "То". Защо трябва да му се дава такова странно име? Това е просто несъзнаваното - нещо, което ние не познаваме. Защо трябва да го наричаме То? Разбира се, различието на темпераментите води до различни възгледи. Не бих могъл да намеря сили да се заинтересувам толкова много от тези сексуални случаи. Естествено е да ги има - това са хората с невротичен полов живот; с тях трябва да се говори за това, докато им омръзне и тази скучна тема да бъде изоставена. Естествено, имайки предвид своя собствен темперамент, се надявам, че ще приключим с това, колкото може по-бързо. Това е невротична проява и никой разумен, нормален човек не говори дълго за това. Не е естествено да се разпростираме нашироко върху такива работи. Примитивните са много въздържани в това отношение. За половия акт те казват само една дума и тя е "пст". Сексуалните п...

 
Self help
 

"За Фройд несъзнаваното е преди всичко съд за събиране на потиснатите съдържания. Той го разглежда от гледна точка на детската стая. За мен то е огромен склад на исторически материал. Признавам, че и аз имам своята детска стая, но тя е малка в сравнение с огромните времепространства, които още от детството са ме интересували много повече от детската стая. Има много хора като мен - в това отношение съм оптимист. Имаше периоди, в които смятах, че няма друг такъв, страхувах се, че моят начин на мислене е всъщност може би комплекс за влас. После установих, че много хора споделят възгледите ми, и бях изпълнен със задоволство, защото вероятно съм представител на едно малцинство, чиито основни психологически дадености могат да бъдат повече или по-малко сполучливо изразени с моите формулировки. Когато човек работи с анализата на такива хора разбира, че гледните точки на Фройд и Адлер са неприложими към тях, за разлика от моята. Упрекнаха ме ...

 
Защо обичам Юнг
 

Често говорим за мистика, когато става въпрос за духовни търсения. Но какво означава това? Ето отговорът на Юнг. "Въпрос: Как вмествате мистиката във вашата схема? К.Г.Юнг: Би трябвало първо да дефинирате какво разбирате под мистика. Да допуснем, че имате предвид хора, които имат мистичен опит. Мистиците са хора с особено жизнеспособно познание на процесите в колективното несъзнавано. Мистичния опит е познаването на архетипите. К.Г.Юнг, "За основите на аналитичната психология", с.113 Не се бях замисляла по този начин за мистицизма, макар че той е очевиден. Архетипите, т.е. базисните принципи в колективното несъзнавано, от които е устроен света, са същото, към което хората с отчетливи духовни търсения се стремят да разберат чрез личното си преживяване - това е този специфичен вид познание за това, какъв е смисълът на човешкия живот през призмата на вечното и това, което не умира. Просто колективното несъзнавано и архетип...

 
Защо обичам Юнг
 

"... само чрез своята слабост и неспособност ние сме свързани с несъзнаваното, с нисшия свят на инстинктите и с околните. Нашите добродетели ни правят независими. В това състояние не се нуждаем от никого - тук ние сме господари, но в своята непълноценност ние сме свързани с човечеството, както и със света на инстинктите си... Моята максима е: за Бога, не бъдете съвършени, но се опитвайте с всички средства да бъдете пълноценни - каквото и да би означавало това във всеки конкретен случай." К.Г.Юнг, "За основите на аналитичната психология", с.112 Коментар: Обратното на непълноценното не е съвършеното, обратното на непълноценното е пълноценното. А пълноценното идва от пълнотата на нашия живот с всичките й боички и аспекти - включително и тези, които сме склонни да виждаме като несъвършени. Пълнотата е единството от двете страни на уравнението - съвършената и несъвършената. Божествената и човешката. Само така можем да се завърнем  у Д...