Архив
 
 
 
Воинът на светлината
 

Процесът на духовна трансформация започва с нигредо - тъмнината, която навлиза в живота ни, облечена в различните форми на психично страдание - депресия, страх, чувство за безсилие и празнота, самота и изолираност, несподелена любов и ревност. Събуждането от транса на сетивата, вперени в света на материята, се задейства от алармата на пронизващата болка. Посвещението в света на мистериите се извършва от архетипа на Разрушителя, който нахлува в живота ни или отвън, отнемайки неща от света на преходното, които сме превърнали в най-важното в живота ни, или отвътре, от дълбините на психиката ни, пораждайки безпричинно на пръв поглед страдание. "Черният облак е известен алхимически символ за състоянието, наречено nigredo, чернотата, която често се явява в началото на алхимичния opus; ако дестилирате материала, той се изпарява и за известно време не виждате нищо, а само пара или облак, който алхимикът сравнява със земята, покрита от ч...

 
Воинът на светлината
 

Зад психичните проблеми стоят различни причини - от личностен и духовен порядък, и това е особено важно да се знае както от психотерапевтите, така и от хората, търсещи самостоятелни начини да се справят с тях. Нееднократно в този сайт съм посочвала подобно разграничение  - един от най-отчетливите в това отношение примери е теорията Роберто Асаджиоли за личностния и духовния психосинтез. Сега искам да добавя още едно, което идва от друг психотерапевт, когото много ценя - Карл Густав Юнг, създателят на аналитичната психология. Смятам, че разбирането за това какво съдържа едно от централните понятия в неговата психология - "индивидуацията", ще даде яснота за хората, чието психично страдание има духовни причини. Въпреки че в някои отношения Юнг се отдалечава от Фройд толкова много, че дори влиза в противоречие с някои от основните му идеи, той е наясно, че Фройдовата анализа остава да е подходящ метод за лечение на определен вид хора...

 
Защо обичам Юнг
 

Зад влюбването в човек, който не отговаря на нашите чувства или не ни дава това, което искаме от него, стои определена психична динамика. Зад силните чувства в несподелената любов стоят душевни закономерности, които са различни от това, което на пръв поглед изглежда. Ако знаем това, много от объркването, което подобни ситуации поражда, ще изчезне. Защото подобни влюбвания определено са съпътствани от много объркване. Човек не знае с какво е заслужил подобно отношение или съдба, след като дава най-доброто от себе си.  Явната несправедливост изпълва сърцето му с негодувание и той, чувствайки се жертва, безспирно обвинява в ума си обекта на своите чувства. В мислите си е като обсебен от това какво другият е направил или не направил и не се сеща да си зададе въпроса какво означава всичко това за него самия - защо продължава да има чувства към човек, който очевидно не им отговаря - при това достатъчно дълго време. В подобни моменти нат...

 
Воинът на светлината
 

"Всяка психологическа истина е само половин истина, и това също е само половин истина." Юнг, цитиран от Мари-Луиз фон Франц в книгата й "Алхимията - символика и психология", с.163 В предишни публикации съм споделяла свой спомен от детството, когато бях малка и имах дневно бленуване, че ставам лекар, който лекува хората като им вади белите червеи от главите. Когато започнах да се занимавам с психотерапия разбрах, че всъщност това е основното нещо, което правя - улавям тези вярвания, които са в ума на човека и които изкривяват неговите възприятия и вредят както на него самия, така и на отношенията му с външния свят. С времето опознавам различните "видове бели червеи", които разяждат психичното благополучие на хората все повече и причината за това въведение сега е, че в тази публикация искам да споделя за един от тях. Той е един от най-тлъстите и най-опасните. Нарича се "аз знам коя е истината". Той е представител на това семейство ...

 
Воинът на светлината
 

"Прозрението, което придобиваме гледайки към себе си, е много горчиво и затова много малко хора го правят; то е pikros - горчиво - защото разяжда и не е приемливо за илюзиите на съзнанието. Говорим за "горчиво познание", "горчива реализация" и "горчива истина", защото самопознанието е горчиво начално преживяване... ... истината давана от несъзнаваното, е много горчива. Тя е горчив хап за преглъщане, защото съдържа критика на нашето поведение и това е горчиво преживяване. Това обяснява съпротивата срещу психологията, защото твърде много хора не искат да вземат горчивия хап..." Мари-Луиз фон Франц, "Алхимията - символика и психология", с 95- 109 В цитираната от мен напоследък доста често книга на Мари-Луиз фон Франц, тази юнгианска аналитичка споделя, че почти няма изключение нейните клиенти поне веднъж да не пофлиртуват с идеята да се откажат от започнатия процес на индивидуация и да станат отново тези, които са бил...

 
Воинът на светлината
 

Въпреки че с времето да чуваме гласа на душата си става все по-лесно и по-лесно, добре е да знаем, че да можем постоянно да го чуваме е непостижим идеал. Това е така, защото индивидуацията е един никога неспиращ процес, и в този смисъл творчеството по оста на взаимодействието Аз-Цялостна личност продължава цял живот. Сещам се за Юнг, който в късните си години - няколко години преди смъртта си, е бил поканен да напише книга, която да популяризира идеите му сред по-голямата аудитория. Това се случило след като участвал в предаване на BBC , което привлякло голям интерес, включително и интереса на голям книгоиздател. След като видял въпросното интервю и намерил идеите на Юнг за много интересни той си казал, че би искал да ги популяризира след по-широката аудитория. Той си помислил, че светът вече познава доста добре Фройд, но все още не познава Юнг. Затова делегирал журналиста, провел това интервю - Джон Фрийман, да отиде до Цюрих, къдет...

 
Воинът на светлината
 

Случва се някои решения да вземаме с години. Дълги години. Като това да напуснем работата си или да се разделим с партньора си. Единия ден решаваме, че "край, няма повече да живея с мъжа до себе си", или "край - напускам работата още утре", но на следващия ден се събуждаме с точно обратната мисъл в главата си: "дали не е по-добре да изчакам още малко?", "има ли още нещо, което не съм направила?", "може би все пак нещата ще се подредят от само себе си?" И това продължава с години. Постоянното люшкане от едната крайност в другата ни кара да се чувстваме глупави, объркани, малоценни, нерешителни и слаби. Тъй като не сме способни да вземем решение, смятаме че нещо погрешно се случва. Обвиняваме се, че сме слаби, защото не можем да предприемем реални действия и така да излезем от напрежението и дискомфорта на неприятната за нас ситуация, в която стоим от години. Ами ако това е правилното? Ако точно това е нещото, от което имаме нужда? ...

 
Воинът на светлината
 

На един етап от Пътя си преставаме да се занимаваме с категориите за добро и зло. От натрупания досега опит вече сме разбрали, че дори и да знаем кое е добро и кое е зло, няма как да знаем кое е за добро и кое е за зло. Наблюдавайки сложната и взаимопреплетена тъкан на живота сме открили, че често пъти това, което ни  ограничава, всъщност ни предпазва, че именно проблемът е решението и че следвайки принци па на енантиодромията ние понякога се приближаваме към решението като се отдалечаваме от него. Разбрали, че нашият малък ум няма как да види Голямата картина на живота и прозре Божият замисъл, ние се смиряваме и започваме да работим само с това парче от пъзела, което е най-актуално за нас в момента. Осъзнали, че сме отговорни само за своята част от Цялото, ние започваме да гледаме на чуждите парчета от пъзела с по-голямо уважение, толерантност и непредубеденост. Това е моментът, в който навлизаме в етапа на по-зрелите форми на ду...

 
Воинът на светлината
 

или Какво се открива на дъното на депресията Ето още малко от аналитичната психология на Юнг, която за мен напоследък е най-ценният ресурс да разбирам и тълкувам определени психични процеси през призмата на духовността и духовното израстване (т.е. на  индивидуацията в юнгианската анализа). В него се разглежда връзката между депресивните състояния и архетипа на Цялостната личност (т.е. архетипа на реализиращия се потенциал на "образа на Бога"). Тази връзка са желанията. Невъзможните желания. Желанията за романтична и дълбока любов, за сила и власт, за красота и здраве, които са толкова грандиозни или вечни, че сякаш не са от този свят. Това е дълбокият копнеж по един съвършен свят, със съвършени хора, съвършени отношения и съвършени себе си. Това са мощни желания, които няма как да реализираме в живота си и затова ги заравяме дълбоко в себе си и дори не си позволяваме да ги осъзнаем. Тяхната грандиозност изглежда грандоманска  ...

 
Воинът на светлината
 

Нещата не винаги са това, което изглежда на повърхността. Това се отнася и до сексуалното желание. Не винаги сексуалното влечение, което усещаме, е това, което изглежда на пръв поглед - физическо желание за секс. Понякога то може да означава точно обратното - мощен духовен импулс, който се опитва да пробие пътя си до съзнателната ни нагласа, но вместо в психологическа, го преживяваме във физическата му форма. Според аналитичната психология, причината сексуалността и духовността да са толкова взамопреплетени е в това, че и двете имат своите корени в инстинктивната природа на човека. Когато Юнг говори за инстинктивна природа на човека има пред вид, както архетипите като психологическите форми на проява и преживяване на дадено символно съдържание, така и чисто физическите инстинкти - такива като желанието за размножаване и получаване на сексуално удоволствие. Докато първите се реализират на едно символно ниво, то вторите се удовлетво...