Архив
 
 
 
Self help
 

"Защото мнозина са звани, но малцина избрани" е израз, който се среща на няколко места в Новия Завет (в евангелията на Матей и Лука) и който на времето не просто не разбирах, но и много се възмущавах от явната елитарност и несправедливост, които виждах в него. Едва по-късно започнах да разбирам, че зад явното има и нещо скрито. Благодарение най-вече на трудовете на Юнг започнах да откривам в библейските текстове символния език, на който архетипите в колективното несъзнавано говорят.  Но какво по-конкретно това означава за този израз? И каква е връзката му с психотерапията? Волята за израстване Тази връзка е проста - в работата си като психотерапевт съм свидетел на това, че хората реагират различно на терапевтичната ни работа. И тази разлика е се свежда до това, че докато едни се опитват да се измъкнат по някакъв начин от това, което иска да им каже страданието и да си останат същите, то други решават да платят емоционалната цен...

 
Воинът на светлината
 

"Жените минават процеса на индивидуация предимно чрез страдание, когато е станало по правилен начин; изглежда че тогава в несъзнаваното има тласък на либидото. Ако човек може да се адаптира към дявола без  да бъде изяден от него, това води до осъзнаване." Мари Луиз фон Франц, "Анима и анимус във вълшебните приказки", с. 49-50 Не знам дали това е женският начин или просто един от начините, но определено си струва да знаем за него. Понякога е добре да заплашим баба Яга, че ако не млъкне, ще й се случи нещо наистина лошо. Така изразяваме мъжката част у себе си, която ни служи да поставяме граници като сме категорични. Тя е частта, с която се защитаваме от злоупотреби и се опълчваме срещу това, което е в разрез с нашите ценности и вътрешно достойнство. Понякога обаче е добре обратното - да избегнем директната конфронтация и, правейки крачка встрани, да не влизаме в излишни битки. Това означава да се адаптираме към дявола без той да н...

 
Воинът на светлината
 

"Млъкни стара вещице! Не може да задаваш въпроси на един герой. Донеси нещо за ядене и пиене или ще ти отрежа ушите и ще ти отсека главата, а от задника ти ще протече пясък!" Това  казва на баба Яга Иван - главният герой в руската вълшебна приказка "Царкинята девица", когато тя го посреща с думите: "Доброволно ли идваш или не?" След което баба Яга го нахранва обилно, а по-късно му помага и да намери пътя, който Иван търси. Човек не би си помислил, че това са магическите думи за обезвреждане на една зла сила, но ето че тази приказка ни казва точно това. И да са точно такива има определена логика. Разбираме за нея от анализа на Мари Луиз фон Франц на вълшебните приказки, от който става ясно, че злата вещица (баба Яга) е израз на деструктивната вътрешна женска част (негативната анима), а още по-конкретно (в тази приказка) - и на негативния майчин комплекс в мъжката психика. "Виждате ли, големият номер на майчиния комплекс в един мъж е...

 
Воинът на светлината
 

Едно от предизвикателствата в етапа на калцинацията е да се справим с фрустрацията от това, че нещата не се случват толкова бързо, колкото на нас ни се иска. Животът в материално тяло е ограничение - както в пространството, така и във времето. Но това ограничение има своя духовен смисъл. Да разберем кой е той ни помага Мари Луиз фон Франц в своя анализ на вълшебната приказка "Черната принцеса". Главният герой в тази приказка е една черна принцеса, заровена зад олтара на църквата, която нощем се събужда, излиза от железния си ковчег и изяжда войника, който я охранява. Това продължава така докато не се намира войник, който да се справи с нея и да се спаси от унищожителните й пламъци (а огънят, както вече знаем, е символът на калцинацията и неовладените страсти). Един от помощниците на войника в битката с принцесата е времето - когато принцесата идва в опасна близост до него, часовникът удря дванайсет и от това нейната сила изчезва. ...

 
Защо обичам Юнг
 

Процесите на вътрешна диференциация, за които стана дума в предишните публикации, се отнасят в еднаква степен както до обектите от външния свят - нещата от материалния живот и хората в него, така и до преживяванията, които идват отвътре - от по-дълбокото несъзнавано, където е светът на архетипите . И докато първото е по-лесно да се разбере, защото е в света на външните - видими и осезаеми неща, които са различни от нашето тяло, мисли и чувства, то второто е по-трудно за разбиране. Трудността идва от субективния характер на тези преживявания, които макар че се преживяват лично, идват от надличностните пластове на обективната психика - другата дума, която К.Г. Юнг използва, за да назове пластовете на колективното несъзнавано. Неговото твърдение, че "духът не може да бъде притежаван", се отнася именно до тях, и всяка идентификация на малкото ни его с тях е неуместна и дори опасна. Разбирането на важността на процесите на вътрешна диф...

 
Защо обичам Юнг
 

 От психологическа гледна точка процесът на диференциация означава емоционално отделяне, обособяване на човека от нещата от външния свят - хора и събития, от които е нездравословно зависим, с цел постигане на вътрешна автономия. В психотерапията високите нива на вътрешна диференциация са израз на високи нива на психично здраве. Но диференциацията има друга, много по-широка и важна роля от това - тя е условието за пораждане на съзнание. Единственото условие. Когато разберем тази нейна роля в творчеството на Духа много неща ще станат малко по-ясни за човека, поел по Пътя към себе си. По дефиниция съзнанието е рефлектиращата част у нас - тази, която отразява, че дадено нещо се е случило. Известният въпрос, "Ако един лист падне  в гората, но никой не го види, той паднал ли е всъщност?", се отнася именно до нея. Ако няма наблюдател, който да отрази това, което се случва, то случило ли се е изобщо? Можем да говорим за съзнание само кога...

 
Защо обичам Юнг
 

Духовното измерение на човешкото възприятие, за което стана дума в предишните публикации (Образи от светлина,  Снежната кралица и огледалото на дявола) може да бъде открито и в теорията на аналитичната психология на К.Г.Юнг. В дадения случай става дума за взаимодействието между съзнателното ни Аз (земната ни личност), и неговото несъзнавано ядро - архетипа на Цялостната личност (Бога в нас).  В книгата си "К.Г.Юнг- неговият мит в нашето време" Мари Луиз фон Франц пише: „Появата на проекция вероятно е свързана с огледално-симетричната връзка между Аз-комплекса и центъра на несъзнаваната личност. Способността за отразяване, от която произлиза цялото висше съзнание, е пряко зависима от тази връзка.“ с. 115 Взаимодействието по оста Аз - Цялостна личност в теорията на  юнгианската анализа, където "Аз-ът" е светлината на съзнанието, осветяваща образите, идващи от несъзнаваното ядро на личността, е много подобно на начина, по к...

 
Воинът на светлината
 

И, ако от духовна гледна точка отчаянието съдържа в себе си скрита благословия, то понякога излизането от неговата дупка, крие опасност. Доста се чудех дали да споделя и тази информация за динамиката на вътрешните процеси и борбата между различните ни части, която също идва от юнгианската анализа и по-конкретно от цитираната от мен често напоследък Мари Луиз фон Франц, поради опасността от погрешно разбиране. Въпреки това реших да поема този риск. Защото за някои хора това може да се окаже много важно. Защото подобна опасност е реално съществуваща. И затова е добре да се знае. "Както знаете от коментара на д-р Юнг върху божественото дете, когато се ражда герой - и раждането на Христос не е изключение - винаги има наплив от деструктивни сили. Ето защо, ако някой има самоубийствена тенденция, тя ще бъде най-силна в момента, който може да се каже криза на оздравяването. В дълбока депресия или пълна шизоидна обърканост опасността о...

 
Воинът на светлината
 

"Conunctio става в подземния свят, то става на тъмно, когато вече няма никаква светлина. Когато сте напълно отчаяни и съзнанието си е отишло, се заражда нещо - в най-дълбоката депресия, в най-дълбокото отчаяние, ражда се новата личност. Когато сте на края на силите си, настъпва моментът, в който става conunctio, съвпадение на противоположности." Мари Луиз фон Франц, "Алхимията - символика и психология", с. 180 Представянето на процесите на духовна трансформация през гледната точка на аналитичната психология на К.Г.Юнг няма да е пълно, ако не включа и темата за отчаянието. Защото ролята на отчаянието в тези процеси е много важна и това се коментира и от юнгианските аналитици, които знаят, че "колкото повече се доближава душата на мистика до Божествената същност, толкова по-тъмна и объркана става." За тях отчаянието има много важно място в алхимичната рецепта по превръщането на оловото на нашето страдание в златото на цялостната ни...

 
Воинът на светлината
 

Друго нещо, което започналите процесите на духовна трансформация хора е добре да знаят, за да си спестят излишното страдание, е че този процес обикновено продължава дълго време. Доста дълго. Обезсърчително дълго. Толкова дълго, че винаги се минава през етапа  на отчаяние (но за това в следващата публикация). Повечето духовни книги, които не подхождат повърхностно към въпросите за духовността и затова не дават лесни рецепти от рода на "прави това и ще постигнеш това", предупреждават, че процесът на духовна трансформация е сложен и дълъг. Такава е гледната точка и на юнгианската аналитична психология, която ще представя по-долу. Преди това обаче ще разкажа един мой сън, който сънувах преди време и който е точно по тази тема. Мой близък, с който споделяме общи духовни интереси, се изкачваше по една скала. Скалата беше много стръмна, почти отвесна, и той, извръщайки главата си към мен, ми каза, че му отнема десет минути, за да напра...