Архив
 
 
 
Воинът на светлината
 

Какво откриват психиатрите, когато отидат на коктейл Действа подкрепящо, когато прочетеш нещо, което и ти самият си мислиш, но не се говори масово за него. Точно така се почувствах, когато, водена от желанието си да разбера по-добре връзката между психичната болест и морала на човека, започнах да препрочитам книгата на д-р Морган Скот Пек "Хора на лъжата", [quote] "Неспециалистите са склонни да смятат, че хората, които се обръщат към психиатър, са патологични случаи, че в тях има нещо коренно различно от обикновените хора. Това не е така. Това може и да не ви се понрави, но психиатрите откриват на коктейли, конференции и в големите корпорации не по-малко психопатология, отколкото в собствените си кабинети. Не искам да кажа, че няма никаква разлика между хората, които посещават психиатър, и онези, които не го правят, но разликите са тънки и нерядко поставят "нормалните" в по-неблагоприятна светлина." Морган Скот Пек, "Хо...

 
Воинът на светлината
 

[quote]"Да се активира несъзнаваното, значи да се събуди божественото, Кундалини - да се започне с развитие на надперсоналното в индивида, за да се запази божествената светлина." К.Г.Юнг, "Психологията на кундалини-йога"[/quote] Колективното несъзнавано Вътре в нас, в по-дълбоките дебри на собствената ни психика, има "неща", което принадлежат на света на свръхчовешкото. Юнг ги нарича архетипи - тези формообразуващи принципи, които действат в човешката психика по същия начин, по който действат инстинктите - създавайки предразположености, желания и модели на реакция, които са еднакви за всички хора и които ни определят като равностойни представители на човешкия род. В това е един от най-ценните приноси на създадената от него аналитична психология - успява да намери научната аргументация, с която да докаже съществуването на този по-дълбок пласт в нашето подсъзнание, където се съдържат архетипите, и който той нарича "обективна психи...

 
Воинът на светлината
 

Много хора се опитват да променят живота си, но нещата там не се получават поради една единствена причина - основават поведението си върху "погрешното намерение". А именно то е нещото, което стои в основата на човешкото действие и просмуква всичко, което правим. Парадоксът е, че макар намерението да е истинският инструмент за сътворяване на нашата действителност, по-голямата част от хората или не са наясно с истинските си мотиви, или не разбират как сами саботират търсената промяна като вземат решения, водени от мотиви, които само на пръв поглед изглеждат правилни. Намерението като качество на съзнанието Не е ясно на какво повече се дължи известността на Гари Зукав в Америка - на това, че е автор на четири поредни бестселъра, сред които "Мястото на душата", или че е гостът, който най-много (35 пъти) е участвал в телевизионното шоу на Опра Уинфри - един медиен феномен, който продължава цели 25 години и за който пише, че ТВ водещ...

 
Воинът на светлината
 

Има една дзен-притча, която моя близка преди време ми прати и която на свой ред поисках да предам нататък, защото тя не просто е красива. За мен тя е най-доброто нещо, на което съм попадала за това как да се научим да не приемаме нещата от живота лично. Историята е разказана от Лин Чи: "Когато бях млад, ми харесваше да плувам на лодка. Имах малка лодка и в самота плавах по езерото, и можех с часове да стоя там. Веднъж седях със затворени очи и медитирах. Беше прекрасна нощ. Някаква пуста лодка плуваше по течението и се удари в моята. В мен се надигна гняв! Аз отворих очи и се канех да наругая обезпокоилият ме човек, но видях, че лодката е пуста. Нямаше към кого да насоча гнева си. Нищо друго не ми оставаше освен да затворя очи и да започна да се вглеждам в гнева си. В момента, в който го видях, аз направих първата крачка по Пътя си. В тази тиха нощ аз се приближих до своя вътрешен център. Празната лодка стана моят учител. Оттога...

 
Воинът на светлината
 

[quote] "Не съществува по-добро средство, за да се опази индивида от обезличаване, от притежаването на някаква тайна, която той желае или е длъжен да опази." Карл Густав Юнг, "Автобиография", с. 337 [/quote] Тайната има много специфична роля в процесите на индивидуация, които в своята същност са постигане на духовна зрялост. Лесно е да се види връзката й с обикновената човешка зрелост - който може да пази поверената му тайна заслужава доверие. Той устоява на изкушението да се похвали или да покаже на другите, че знае нещо, което те не знаят. Може да удържа "нещото" в себе си, а това е израз на сила и отговорност. По-трудно е да се види връзката й с духовната зрелост, която е независимост  от господстващите религиозни възгледи или принадлежността към духовни общности. Но именно тя е нещото, за което пише Юнг, тъй като в самата си същност това е индивидуацията - един дълъг процес на диференциация на съзнанието, чиято основн...

 
Воинът на светлината
 

"Когато една значителна група от хора изберат свободата и любовта вместо ненавистта към себе си и разрушението, това ще се прояви в материалната реалност и Земята ще откликне. Тя е чувствителна към това, което става вътре в хората и реагира на вашите вътрешни движения." Памела Крибе Воинът на светлината се свързва със силата си, когато си спомни причината, заради която е дошъл на Земята - да я направи по-хармонично място на живеене. И понеже той знае, че хармонията вън от него започва с хармония вътре в себе си, той е много буден към всяко вътрешно състояние, в което той осъжда или отхвърля нещо в себе си. Той знае, че всяко осъждане води до отхвърляне, всяко отхвърляне води разделение, всяко разделение води до конфликти и борби. Затова воинът на светлината много внимателно следи за всякакви мисли, които пораждат осъждане и самоосъждане. Ако забележи нещо, което не харесва у себе си и у другите, той се опитва първо да го разбе...

 
Воинът на светлината
 

"Воинът на светлината никога не бърза. Времето работи в негова полза; той се научава да владее нетърпението си и по този начин избягва необмислените постъпки. Вървейки бавно, той забелязва колко уверени са крачките му. Знае, че участва в един решителен момент от историята на човечеството и че трябва да промени себе си, преди да промени света. И тогава си спомня за думите на Ланца дел Васто: „На една революция й трябва време, за да се наложи.“ Воинът на светлината никога не откъсва плода, преди да е узрял." Паулу Коульо, "Воинът на светлината" Коментар: Казват, че "който бърза, бавно стига". След което препоръчват да се "бърза бавно". Ако тази публикация от категорията "Воинът на светлината" идва сега при вас, проверете дали това, от което имате нужда, е да овладеете нетърпението си. Някои неща се случват бавно. А най-хубавите неща се случват най-бавно. Вероятно затова са ценни. Ценността им се измерва с времето, което е било не...

 
Воинът на светлината
 

Има едно стихотворение на Чарлз Буковски, което много ми харесва. За първи път го прочетох, когато един от читателите на сайта го сподели в графата за коментарите. Тъй като напоследък често се сещам за него, реших да го споделя на свой ред и аз. "До ада и обратно" Казват, че адът е претъпкан и все пак, когато си в ада, винаги си сам. И не можеш да кажеш на никой, че си в ада защото ще те помислят за луд. Да си луд е да си в ада и да си нормален - също. Тези, които се връщат от ада, не говорят за това и вече нищо не ги притеснява. Неща като глад, престой в затвора, потрошена кола или дори самата идея за смъртта. Когато ги попиташ "как е хавата?" те винаги отговарят - "бива, добре е..." Ако си бил в ада и си се върнал, това е достатъчно, това е най-великото удовлетворение познато на човек. Ако си бил в ада и си се върнал, вече не поглеждаш назад когато пода изскърца зад теб ...

 
Воинът на светлината
 

Вече съм писала по тази тема, но сега отново ми се прииска да го припомня. Много хора имат имат тенденцията да се изтощават и объркват, когато се свържат с чуждото нещастие и желанието си да помагат на другите. Това се случва, защото "слагат каруцата пред коня" и, вместо да се запитат доколко проблемът, който тревожи другите, е решен от тях самите, започват да се чувстват виновни за чуждото нещастие и длъжни да направят нещо. А така наречените "служители на светлината" дори в още по-голяма степен са склонни да проявяват тази нагласа, но обикновено не са осъзнати достатъчно за нея. Това, което осъзнават, е само обезсилващото чувство за вина и тежест. В подобни случаи решението е да си запитат дали това, което ги разстройва у другите, е решено вътре в тях, и, ако не е - да се заемат с неговото решение, насочвайки вниманието към самите себе си. Едва след това ще могат да помагат на другите по начин, който не поражда изтощение или объ...

 
Воинът на светлината
 
 

Самурай

 
26.09.2014Има една история за един самурай, която много ми харесва. Разказвам я сега по памет. Имало едно време един самурай, чийто господар бил убит. Той тръгнал да търси убиеца на господаря си, тъй като самурайският му дълг повелявал да го убие. Когато го намерил, извадил меча си и посегнал да отнеме живота му. В този момент обаче убиецът го наплюл в лицето. Самураят усетил как гняв започнал да изпълва цялото му същество, затова прибрал меча си и си тръгнал без да го убие. Основно правило на неговата самурайска чест било да не убива в момент на афект, а когато е чист от всякакви емоции, неутрален. Убиецът знаел това и го използвал. Обичам тази история и си я припомням винаги, когато искам да конфронтирам някого за неща в неговото поведение, които не ми харесват. Помага ми да успокоя емоцията, да намеря правилната дистанция и разбиране, да подчиня инстинктивната, реактивна част у мен и едва след това да го информирам как неговото поведе...