Ел Колли, „Белязана от Духа“

„БЕЛЯЗАНА ОТ ДУХА“/“Branded by the Spirit“ , Ел Колли@ 2002

Моля да се уважава факта, че преводът на тази книга е резултат от доброволния труд на хората, които откликнаха на инициативата на този сайт. Тази инициатива има за цел разпространение на информация за процесите на събудената кундалини и в този смисъл широко се приветства нейното споделяне чрез средствата на интернет, но не и и употребата й за комерсиални цели.

ПЪРВА ГЛАВА: ТУК ИМА ДРАКОНИ, Преводач, Е. Генева

ВТОРА ГЛАВА: ВРЪЩАНЕ НАЗАД, Преводач Благомира Костова

ТРЕТА ГЛАВА: ПОРАЗЕНА ОТ МЪЛНИЯ, Преводач, Невена Стойнова

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА: ДУХЪТ ТАНЦУВА, Преводач Десислава Василева

ПЕТА ГЛАВА: РАЗЦЪФВАНЕТО НА ЛОТОСИТЕ, Преводач, Вера Гилина

ШЕСТА ГЛАВА: КАКВО СЕ СЛУЧВА?, Преводач, Румяна Тодорова

СЕДМА ГЛАВА: ПОВДИГАНЕТО НА ЗАВЕСАТА, Преводач, Стефан Атанасов

ОСМА ГЛАВА: ТАЙНИЯТ ЕЗИК, Преводач, Евелина Качакова

ДЕВЕТА ГЛАВА: ПОСЕЩЕНИЯ НА ДУХОВЕ, Преводач, Цветанка Филева

ДЕСЕТА ГЛАВА: СПРАВЯНЕ С КУНДАЛИНИ, Преводач, Соня Цветкова

ЕДИНАДЕСЕТА ГЛАВА: ПОМОЩ ИЛИ САМОЗВАНСТВО, Преводач, Ресенска

ДВАНАДЕСЕТА ГЛАВА: ПАТОЛОГИЗИРАНЕ НА ДУХА, Преводач, Е. Генева

ТРИНАДЕСЕТА ГЛАВА: ПОЛУДЯВАНЕ, Преводач, Ресенска

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ГЛАВА: ТЪМНИНАТА ПРЕДИ ЗОРАТА, Преводач, Вера Гилина

ПЕТНАДЕСЕТА ГЛАВА: ИЗГНАНИЕТО НА БОЛЕСТТА, Преводач, Ресенска

  • РЕДАКТОР на всички глави от книгата: Петя Стоянова

 

Ел Колли – кратка биография

Родена на 4 ноември, 1947 , умира на 17 април, 2002.

Ел Колли описва себе си като „писател, иноватор, организатор, шаман-артист и духовен консултант, който през 1991 година преживява много неочаквано и без да е преднамерено търсено събуждане на кундалини.“ След този момент до края на живота си тя живее в постоянни, 24-часови прояви на тази събудена енергия.

Омъжена е за Чарлз Крес, в който тя вижда своя сродна душа и сътрудник, и който през целия този период е бил край нея неотлъчно, оказвайки неизменна помощ и грижа. През 1993 година те двамата започват проект, наречен Споделена трансформация, чиято цел е да „дава информация и подкрепа на процеса на спонтанно събудената кундалини„. Чрез него те помагат на хиляди хора, безвъзмездно предоставяйки информация за този процес чрез имейли, участие във форум и директно консултиране. Нейната статия за Основните симптоми на спонтанно събудената кундалини, която тя споделя в мрежата за Споделена трансформация, все още е една от най-цитираните в тази област.

По-късно Ел Колли започва да пише и книга, „Белязана от Духа“ („Branded by the Spirit“), в която описва своите преживявания и натрупани знания в областта на кундалини-процесите, но не успява да я довърши преди смъртта си през 2002 година. Тези глави от книгата, които са завършени, се предоставят безвъзмездно от нейния съпруг Чарлз Крес в Мрежата за споделена трансформация.

Техният превод на български език става инициатива на този сайт със съвсем същата цел, както е била целта на Мрежата за споделена трансформация, – „да дава информация и подкрепа на процеса на спонтанно събудената кундалини„. С други думи, „щафетата“ е продължена.

С цел да запазя нейното дело създадох и сайт, представящ нейната книга и на английски език: www.elcollie.wordpress.com