Берт Хелингер и методът на семейните констелации

Дължа на метода на семейните констелации не само запознаването си с полето на знанието и неговите възможности за лечение, но и по-дълбокото разбиране за начина,…