Архив
 
 
 
Self help
 

Двата вида страдание Има съществена разлика между невротичното страдание, породено от неавтентичен начин на живот, и страданието, породено от процеси на духовно пробуждане. Нещо повече, страданието, което е израз на душевни процеси на трансформация, изисква налично високо ниво на психично здраве, т.е. човек вече да се е освободил от невротичното страдание. В противен случай може да се стигне до това, което алхимиците наричат "лудостта на оловото", а психиатрите диагностицират в различните форми на най-тежкото психично разстройство - психозата. Най-общо може да се каже, че невротичното страдание е свързано с представи, които изкривяват взаимодействието с реалността поради нежеланието на човека да приеме неприятни за него факти от същата тази реалност. Страданието на невротика е преживяване на вторични чувства, чиято цел е да замести истинското страдание от контакта с реалността. Тези чувства се подхранват от мисли, които "спорят...