Разцепената анима/анимус като източник на раздвоена лоялност в любовните триъгълници

Ето още малко знание от Лиз Грийн за скритата психична динамика на любовните триъгълници  – превод на още една част от статията й за „Вечният…

Едиповите битки и скритата динамика на любовните триъгълници

Дори и аматьорите в психологията знаят за едиповия комплекс – тази ключова идея в психоанализата на Фройд, според която в определена възраст, между три и…