Архив
 
 
 
Self help
 

Най-сетне да попадна на нещо наистина добро по отношение на проблема с отлагането - този широко разпространен психичен факт, който води до различна степен на дискомфорт у хората - от лек стрес и напрежение до истинска агония от това, че времето минава, а те по някаква причина не правят това, което искат да направят. Става дума за ТЕД презентация на психолога Адам Грант за креативните хора, в която той казва, че склонността за отлагане е тяхна типична черта. Неговата основна теза е, че нуждата от повече време за мислене не е знак за непълноценност, а точно обратното - израз на оригиналност и неповторимост. Че именно това, което на пръв поглед изглежда като отлагане, всъщност е творческата фаза на инкубацията - времето, необходимо идеята да отлежи в подсъзнанието, докато узрее нещо наистина оригинално и стойностно. Затова - ако човек иска да премине през фазата на инкубацията без да си причинява допълнителен стрес, е добре да знае, ...