Архив
 
 
 
По Пътя на Духа
 

[quote] "Аз бих станал християнин, ако християните живееха по християнски." Махатма Ганди [/quote] Има разлика между религия и духовност. Понякога тя толкова голяма, че двете нямат нищо общо помежду си. Може да не си християнин, но да водиш християнски живот, воден от ценностите на любовта, състраданието, прошката и милъсърдието. Както и да си християнин, но вътре в теб да има огромни количества осъждане, войнстващ фанатизъм и нетолерантност към другите. При ниските нива на психично здраве християнството е религия, пораждаща най-опасните властови битки - за душите на хората. Тя манипулира човека чрез чувствата на страх и вина, правейки го слаб, уплашен, виновен, вътрешно разцепен и зависим. При високите нива на психично здраве християнството е вътрешен процес - тя е Imitatio Christi или "Да заприличаш на Христос". То е алхимичната рецепта за пораждане на повече любов и състрадание в света. Това са нещата, за които си мисля в...

 
Воинът на светлината
 

Какво откриват психиатрите, когато отидат на коктейл Действа подкрепящо, когато прочетеш нещо, което и ти самият си мислиш, но не се говори масово за него. Точно така се почувствах, когато, водена от желанието си да разбера по-добре връзката между психичната болест и морала на човека, започнах да препрочитам книгата на д-р Морган Скот Пек "Хора на лъжата", [quote] "Неспециалистите са склонни да смятат, че хората, които се обръщат към психиатър, са патологични случаи, че в тях има нещо коренно различно от обикновените хора. Това не е така. Това може и да не ви се понрави, но психиатрите откриват на коктейли, конференции и в големите корпорации не по-малко психопатология, отколкото в собствените си кабинети. Не искам да кажа, че няма никаква разлика между хората, които посещават психиатър, и онези, които не го правят, но разликите са тънки и нерядко поставят "нормалните" в по-неблагоприятна светлина." Морган Скот Пек, "Хо...