Архив
 
 
 
Self help
 

Автор: М.В. Луковникова Превод от руски: Виолета Спасова Отвергая отца... "При първата среща (момче на 6 години, тежко невротично разстройство): - С кой живееш? - С мама. - А татко? - Него го изгонихме. - Как така? - Разведохме се с него… той ни унижава... той не е мъж… провали най-хубавите ни години… При първата среща (тийнейджър на 14 години, тежки мигрени, припадъци, противозаконно поведение): - А защо не си нарисувал баща си, нали сте едно семейство? - Него по-добре изобщо да го нямаше, такъв баща… - Какво искаш да кажеш? - Той провали целия живот на майка, държи се като свиня… сега не работи… - А към теб лично как се отнася баща ти? - Ами, не се кара за двойките… - … и това е всичко? - Всичко, … какво от него?... дори парите за развлечения сам си изкарвам… - А как ги изкарваш? - Плета кошници… - А кой те научи? - Баща ми… той много неща ме е научил и риба мога да ловя... мога да карам кола... малко, из се...