Архив
 
 
 
По Пътя на Духа
 

Интересно е да се открие подобието между "процеса на диференциация в психологията" като средство и израз на психично здраве, от една страна, и "степените на християнско посвещение", представени от Рудолф Щайнер, от друга. В книгата си "Езотерична космология" създателят на антропософията представя седем степени на християнско посвещение, съответстващи на седемте страдания на Христос. Те са: "измиването на нозете", "бичуването", "тръненият венец", "носенето на кръста", "мистичната смърт", "полагането в гроба", "възкресението". Сред тях, във второто и третото посвещение, може да се видят много близки съответствия с това, което се нарича "диференциация" в психологията - "бичуването" описва процеса на емоционално отделяне и независимост от събитията и хората във външния свят, а "тръненият венец" - процеса на вътрешно обособяване между желанията, чувствата и мисленето от първоначалната им слятост в психиката на човека. Според Щайнер, "б...

 
Воинът на светлината
 

[quote]"Да се активира несъзнаваното, значи да се събуди божественото, Кундалини - да се започне с развитие на надперсоналното в индивида, за да се запази божествената светлина." К.Г.Юнг, "Психологията на кундалини-йога"[/quote] Колективното несъзнавано Вътре в нас, в по-дълбоките дебри на собствената ни психика, има "неща", което принадлежат на света на свръхчовешкото. Юнг ги нарича архетипи - тези формообразуващи принципи, които действат в човешката психика по същия начин, по който действат инстинктите - създавайки предразположености, желания и модели на реакция, които са еднакви за всички хора и които ни определят като равностойни представители на човешкия род. В това е един от най-ценните приноси на създадената от него аналитична психология - успява да намери научната аргументация, с която да докаже съществуването на този по-дълбок пласт в нашето подсъзнание, където се съдържат архетипите, и който той нарича "обективна психи...

 
Воинът на светлината
 

Много хора се опитват да променят живота си, но нещата там не се получават поради една единствена причина - основават поведението си върху "погрешното намерение". А именно то е нещото, което стои в основата на човешкото действие и просмуква всичко, което правим. Парадоксът е, че макар намерението да е истинският инструмент за сътворяване на нашата действителност, по-голямата част от хората или не са наясно с истинските си мотиви, или не разбират как сами саботират търсената промяна като вземат решения, водени от мотиви, които само на пръв поглед изглеждат правилни. Намерението като качество на съзнанието Не е ясно на какво повече се дължи известността на Гари Зукав в Америка - на това, че е автор на четири поредни бестселъра, сред които "Мястото на душата", или че е гостът, който най-много (35 пъти) е участвал в телевизионното шоу на Опра Уинфри - един медиен феномен, който продължава цели 25 години и за който пише, че ТВ водещ...