публикувано 06.04.2010 от Камелия Хаджийска в По Пътя на Духа
 
 

Целта на преминаването през дуалността

В третия ден от Великденските празници имам желание да споделя още малко от великолепната книга на Памела Крибе „Ченълингите на Йешуа“. В нея имаме възможност да се доближим до разбирането на човешкия ни живот като придобиване на опит, който има своя дълбок смисъл – преминаването отвъд дуалността. В откъса от книгата по-долу става ясно каква е целта на преминаването отвъд дуалността.

„Моля ви да не подценявате значението на своите прераждания на Земята. Вие принадлежите към най-творческата, напреднала и смела част от Бога (Всичко, което Е). Вие сте изследователи на неизвестното и творци на новото. Вашите изследвания в сферата на дуалността обслужват цел, която далеч надхвърля вашите представи. Трудно е да ви бъде обяснен най-дълбокият смисъл на вашите пътувания, но можем да ви кажем, че вие създадохте нов вид съзнание, каквото преди това не е съществувало.
За първи път това съзнание беше проявено от Христос тогава, когато ходеше по Земята. Това съзнание, което аз наричам Христово, е резултат от духовната алхимия. Физическата алхимия е изкуството да превърнеш оловото в злато. Духовната алхимия е изкуството да превърнеш тъмната енергия в „трета енергия”, в духовното злато, което присъства в енергията на Христос.
Отбележете – ние не твърдим, че целта е преобразуване на тъмнината в светлина или на злото в добро. Тъмнина и светлина, зло и добро – това са естествени противоположности, които съществуват благодарение на благоволението си едно към друго.
Истинската духовна алхимия довежда до „трета енергия” – нов вид съзнание, което посредством енергията на любовта и разбирането обгръща в себе си и двете полярности. Истинската цел на вашето пътуване не е Светлината да победи Тъмнината, но да успеете да се издигнете над тези противоположности и да създадете нов вид съзнание, което може да поддържа в единство присъствието и на двете: Светлина и Тъмнина.
Ще обясним този доста труден въпрос с помощта на една метафора: представете си, че сте ловци на бисери и се гмуркате дълбоко в моретата. Вие отново и отново се гмуркате в дълбините на океана в търсене на онази специална перла, за която всички разказват, но никой още не е видял. Говори се, че дори Бог, който е Главният Гмуркач, никога не се е докосвал до тази перла.
Гмуркането в океана крие много опасности: можете да се загубите или да се гмурнете толкова дълбоко, че да не ви достигне въздух за връщане. Но вие сте настойчиви и слизате в океана отново и отново, изпълнени с решимост и вдъхновение. Може би сте смахнати? Не, вие сте изследователи на новото.
Тайната е, че в процеса на намиране на перлата, вие сами я сътворявате. Перлата е духовното злато на Христовото съзнание. Перлата – това сте вие, трансформирани от опитностите на дуалността.
Ето го и истинският парадокс – изследвайки новото, вие го създавате. Вие ставате перлата на Божието творение.
Бог няма друг начин да го създаде, тъй като онова, което вие се опитвате да намерите, все още не съществува и трябва да бъде сътворено от вас. Защо Бог е толкова заинтересуван да създаде нещо ново? Нека да го обясним по възможно най-простия начин.
Изначално Бог бил изцяло ДОБЪР. Доброто било навсякъде и във всичко. Всъщност, понеже нямало нищо друго, нещата били доста статични. Творението не притежавало живост и нямало възможност за израстване и разширяване. Вие бихте казали, че се е самозатворило.
За да направи промяна, за да създаде възможност за движение и разширение, Бог трябвало да въведе в Своето творение такъв Елемент, който да се отличава от вездесъщото Добро. Това за Него било много трудно, тъй като как можете да сътворите нещо, което не е от вас? Как може Доброто да сътвори Злото? Това е невъзможно. Ето защо Бог трябвало да прибегне до един, така да се каже, трик. Този трик се нарича невежество.
Невежеството е елемент, противоположен на „Доброто”. То създава илюзията за съществуване извън Доброто, илюзията за отделеност от Бога. Във вашата Вселена подбудата за промяна, израстване и разширение идва от „незнанието за това кои сте вие”. Невежеството поражда страх, страхът поражда необходимост от контрол, контролът поражда борба за власт. Налице са всички условия за разцвета на „Злото”. По този начин е била подготвена сцената за битката между Доброто и Злото.
За да „раздвижи” своето Творение`, Бог се е нуждаел от динамиката на противоположностите. Може би ви е много трудно да възприемете това, когато познавате всички страдания, причинени от невежеството и страха, но Бог е придал голямо значение на тези енергии, тъй като те са му дали възможността да се издигне над самия Себе си.
И тогава Бог е помолил вас, които принадлежите към Неговата най-творческата, напреднала и смела част, да наденете воала на Невежеството. За да преживеете динамиката на противоположностите колкото е възможно по-цялостно, вие временно сте били потопени в забрава за своята истинска природа. Сами сте се съгласили да се потопите в невежеството, но този факт също е бил покрит от воала на забвението. Затова сега вие толкова често ругаете Бога, че сте се оказали в тази ситуация на тежък живот в невежеството – и ние ви разбираме. Но в същността си вие сте Бог и Бог е във вас.
Независимо от бедите и страданията, дълбоко във вас все още съществува чувство на удивление и възторг от живота в дуалността, от това да изживявате и сътворявате нещо Ново. Това е изначалното вълнение на Бога, причината, поради която Бог е започнал своето пътуване благодарение на вас на първо място.
Когато сте започнали вашето пътуване, вие сте се сблъскали със Злото (страха и невежеството), запазвайки в ума си само смътен спомен за Доброто (за Дома). Устремени към Дома, вие сте започнали битката със страха и невежеството. Вие, обаче, няма да се завърнете в Дома в смисъл на завръщане към едно състояние от вашето минало, тъй като благодарение на вашето пътуване, Творението се е изменило.
Краят на вашето пътуването ще се състои в това, че вие ще се издигнете над доброто и злото, над светлината и тъмнината. Тогава ще сътворите трета енергия, енергията на Христос, която включва и надхвърля двете. Вие ще сте разширили Божието творение и ще бъдете новото Творение на Бог. Когато на Земята се утвърди раждането на Христовото съзнание, Бог ще се е извисил отвъд Самия Себе си.
Преди „човешкия опит” Христовото съзнание не е съществувало. Съзнанието на Христос е съзнание на човек, който е преминал през многослойния опит на дуалността, достигнал е до нейното приемане и се е появил от „другата страна”. Този човек става жител на Новата Земя. Така той се освобождава от дуалността. Неговото съзнание ще разпознае и прегърне цялата своя божественост. Човек ще стане едно със своя божествен Аз, който също ще бъде различен отпреди. Той ще бъде по-дълбок и по-богат от онова съзнание, което го е създало. Може да се изрази и по този начин: преминавайки през опита на дуалността, Бог обогатява Себе си.
Тази история е донякъде опростена и неточна, тъй като всичко, което казваме, се изкривява от илюзиите на времето и разделението, които обаче са послужили на велика цел. Но дойде времето да се издигнем над тях. Моля ви, опитайте се да почувствате енергията зад нашите думи, историите и метафори.
В известен смисъл, това е вашата собствена енергия. Чрез мене, Йешуа, говори енергията на вашите бъдещи Христови азове. Очакваме ви да се присъедините към нас.“

Из книгата на Памела Крибе „Ченълингите на Йешуа“