публикувано 27.07.2010 от Камелия Хаджийска в Препоръчани книги
 
 

Храбри души

Препоръчвам ви тази книга – „Храбри души“ с подзаглавие „Сами ли избираме предизвикателствата преди да се преродим?“ Нейният автор – Робърт Шварц, представя теорията за планирането на нашия живот на духовно ниво по такъв начин, че дори скептикът в теорията за прераждането и неумиращата ни душа би си казал…“Всъщност, защо пък не?“

Всъщност, дори не е необходимо да вярваме в теорията за реинкарнацията, за да извлечем ползите от тази книга, защото, както пише Шварц: „Целта да напиша тази книга не е да ви убедя в абсолютната реалност на планирането преди нашето раждане, а по-скоро да предложа, в желанието си да бъда полезен, една идея, която ми помогна изключително. Моля само да размислите над подобна възможност. Не е необходимо да вярвате в концепцията, за да имате полза от нея. Необходимо е само да се запитате: „Ами ако все пак? Ако наистина съм планирал/а  това преживяване преди да се родя? Защо тогава съм го направил/а?“ Самото задаване на тези въпроси придава ново значение на жизнените предизвикателства и ни кара да се впуснем по пътя на самопознанието. Този път не изисква специална вяра в духовността или метафизиката, единствено интерес към личностното развитие и придобиването на мъдрост“.

Това е книга, която, ако се чете непредубедено, може радикално да промени възприятието ви за живота. След нея няма да можете да сте същите, защото вече погледът към събитията в живота ви ще бъде друг. Тогава може да откриете, че вместо оплакване и самосъжаление, си задавате по-често въпроса „какъв е смисълът на това, което ми се случва сега? какъв урок мога да науча от този житейски опит? как мога да превърна страданието в съ-страдание, а безсилието във вътрешна сила?“ Доверявам се на тази книга, защото тя не ни подтиква сляпо да вярваме на една теория, а ни провокира да виждаме смисъл в неблагоприятните ситуации в живота ни през призмата на голямата картина – там където се редуват животът и смъртта. Доверявам се на книгата и затова, защото ни подтиква да правим същото, което научната психотерапия възприема като основна характеристика на психичното здраве – поемането на отговорност за живота ни, при това в по-голяма степен, отколкото това е възможно без духовната перспектива. И, накрая, подтиква ни да развиваме качествата на любовта и мъдростта – най-ценните дарове за нашето психично развитие, според мен.

Ако я прочетете, ще разберете, че „планирането, което правим преди да се родим е подробно и многостранно. То включва подбора на жизнени предизвикателства, но не се ограничава само до тях.“ Тази теза е подкрепена с емпиричен материал, придобит от изследването на жизнените планове на десетки хора с помощта на сътрудничеството с медиуми, имащи достъп до информация за измеренията между преражданията. В книгата са представени историите на десетима от тях, всеки от които е имал причина за голямо страдание в живота си – като сериозни болести,  глухота по рождение, алкохолизъм, злополуки и травми, загуба на любим човек… Ако прочетете тези истории и си представите, че сте на мястото на тези хора, ще почувствате с цялото си същество, че това не са лесни съдби… че да живееш живота на всеки един от тях е тежко бреме. Но само – ако го възприемеш през перспективата на материалния свят. Духовната перспектива и разбирането на житейските трудности като предварително планирани предизвикателства на едно не-материално ниво сменя радикално гледната точка. Същите тези хора стават „храбри души.“ Те се превръщат в герои, които съзнателно са избрали да им е по-трудно, отколкото на останалите. В такива се превръщаме и всички ние – ако се отворим към идеята за планирането на живота ни, представена от Робърт Шварц:

„Нужна е голяма смелост, за да живееш в съответствие с изготвените преди раждането ни планове. Моето желание, моето най-горещо пожелание е да разпознавате огромната смелост, която проявявате всеки миг от всеки ден, когато с всеки дъх затвърждавате решението си да се възползвате от своите предизвикателства и да се учите от тях. Чрез това разпознаване ще откриете душата си.“ Р. Шварц

Не е необходимо да вярваме в духовното, за да видим ползата от тази книга, а тя е проста. Открива се лесно, ако си зададете въпроса „Какъв бих бил, ако тези трудности в живота ми не се бяха случили? Какъв по-различен човек бих бил сега, ако всичко в живота ми беше по-лесно?“ Ако успеете да видите това „по-различно“, вече сте на път да видите и себе си като Храбри души… Наистина прекрасна книга, която връща достойството ни като духовни същества… и ни напомня, че светският успех и духовните постижения може да бъдат много различни неща, дори противоположни!