публикувано 30.03.2010 от Камелия Хаджийска в Лечебни истории
 
 

Философ и мистик

(притча от Ошо)

„Философ и мистик се заблудили в гората в тъмна нощ. Това била много опасна гора, пълна с диви зверове; тъмнината била непрогледна. Единият бил човек на съмнението, другият – на вярата. Внезапно започнала буря, ударил гръм и ярко пробляснала светкавица.
Философът погледнал нагоре към небето,  мистикът погледнал надолу към пътеката. В момента на проблясването на светкавицата пътеката била пред тях, осветена и ясно видима – и мистикът успял да я види в този момент. Но философът след като погледнал мълнията, започнал да гадае: „Какво става?“ – и загубил пътеката.

Вие сте се заблудили в гора, още по-тъмна и гъста от тази в притчата. Нощта е още по-дълбока. Понякога присветват мълнии. Сведете очи към пътеката.“      Ошо