публикувано 12.12.2009 от Камелия Хаджийска в Ошо Зен Таро
 
 

Участие

75433990_ZILcjdBK_POSTIMAGESzen042Participation„Виждал ли си как нощта си отива? Много малко хора изобщо забелязват нещата, които се случват всеки ден. Виждал ли си как вечерта настъпва? Чувал ли си песента на птиците в полунощ? Познаваш ли красотата на изгрева?
В своите действия ние сме като слепци. В такъв прекрасен свят всеки живее, нагазил в малкото блато на собственото си нещастие. Познаваш си блатото, затова ако някой се опита да те издърпа, се съпротивляваш. Не искаш да бъдеш изваден от нещастието, от страданието. Иначе наоколо има толкова много радост – трябва само да я осъзнаеш и да станеш участник, а не наблюдател.
Философията е размишление, Дзен е участие. Участвай, стани част от оттеглянето на нощта, бъди част от идването на вечерта, част от звездите, от облаците. Направи участието свой начин на живот – и цялото съществувание става такава радост, такъв екстаз. Не би могъл да си мечтаеш за по-хубава вселена.“                           ОШО

 

Коментар:
Всяка фигура от тази мандала е вдигнала лявата си ръка в жест на получаване, докато дясната е надолу в жест на даване. Целият кръг поражда огромно енергийно поле във формата на двойната дордже, тибетския символ за гръмотевица.
Мандалата има качество като това на енергийното поле около будата, където всички индивиди, участващи в кръга, дават своя уникален принос за създаването на обединено и живо цяло. То е като цветето, чиято цялост е по-прекрасна от сбора на частите му и същевременно засилва красотата на всяко листенце.
Сега имаш възможност да участваш с другите и да дадеш своя принос в създаването на нещо по-голямо и по-красиво от това, което всеки един може да направи сам. Участието ти не само ще е градивно за теб, но и ще допринесе с нещо много ценно към цялото
.