публикувано 21.03.2011 от Камелия Хаджийска в Препоръчани книги
 
 

Съзнателно сънуване

Препъръчвам ви тази книга – авторът е Дейвид Гордън, а заглавието „Съзнателно сънуване“!

Това е книга, която по един много достъпен език предоставя практически идеи и техники за самоанализа на собствените сънища. В психотерапията тълкуването на сънищата е добре известно, че доста сложен процес. За едно от нейните направления – юнгианската анализа,  това е предмет на системно и много задълбочено обучение, защото на сънищата се гледа като на основно средство за изследване на съдържанията на подсъзнанието. Поради това винаги съм била скептична по отношение на книгите, които предоставят практически идеи за самоанализ на тази сложна материя. Но не и по отношение на тази книга! Тя е написана от психотерапевт с повече от двайсетгодишен опит в областта на тълкуване на сънищата, водещ стотици групи за работа със сънищата, както и на популярно радиопредаване по същата тема и, както той самия казва за себе си – тълкуването на сънищата е негова страст.

Докато четях неговата книга усещах тази негова страст, защото текстът е пропит с много мъдрост и любов към хората, предприели своето Митично пътешествие – пътешествието, което ги прави Герои на собствения им живот и чиято цел е по-автентичен живот в синхрон с дълбоките нужди на душата им. А това, надявам се че вече ви е известно, не е лесен процес. В него има много завои и кръстопътища, опасности и изкушения, препятствия и трудности. Не е лесно да се изправиш пред всичките си страхове, за да заявиш собствената си истина и сила. Има толкова много принуда – вън и вътре в нас, която ни спира да извървим своя път и да предприемем пътешествието. Тази книга ни помага да се справим с това, като ни дава пътна карта, в която да разберем посланията на нашите сънища – езикът на подсъзнанието, средството, с което ни говори нашата Душа, и да не се откажем. Най-трудната част от  този път е началото – в терминологията на тази книга – момементът на Призоваването, когато страхът от промяната е най-силен и съответно – съпротивата към промяната е най-голяма. Това е периодът на кошмарите, в които ние преживяваме всичките си страхове от пускане на стратегиите на егото за получаване на удовлетворение, които са доминирали досега живота ни…

Изкушението да представя накратко основните идеи на тази книга е голямо, но ще се въздържа. Знам, че не е необходимо. Единственото, което е достатъчно да се знае от хората, които имат интерес към тази тематика е, че ако искат да изследват своето подсъзнание чрез символиката на своите сънища, в  това четиво те имат надежден помощник. В книгата е дадена подробно теоретичната рамка, в която да тълкуват сънищата си – това е теорията за десетте стъпки на осъзнаване и четирите етапа на Митичното пътешествие, без която нито едно задълбочено тълкуване на сънищата не би могло да се случи. Ако не знаем как изглежда картата на нашите душевни процеси на вътрешно израстване, не бихме могле да разпознаем в сънищата си маркерите по този път – образите от нашите сънища. Красотата на тази книга е в това, че без да се превръща в евтин съновник, дава ключ към тълкуване на индивидуалната символика на нашите сънища (защото това е едно от основните правила за тълкуване на сънищата – тълкуването винаги е индивидуално и се отнася до личната система от асоциации на самия сънуващ, както и на неговата житейска ситуация в момента). Този ключ обхваща не само средствата на нашия разум – нашето „соларно съзнание“, ако използвам израза от тази книга, но и средствата на нашето интуитивно мислене – нашето „лунно съзнание“, както го представя авторът. В добавка, има възможност за включване в този изследователски процес и разбирането чрез преживяванията и влизането в роли – нещо, което аз като психотерапевт особено много ценя.

Всеки сън е начин, по който нашите Съновни наставници (това са всички образи в нашия сън) ни говорят, насочват, подкрепят и лекуват. Тази книга дава възможност за едно директно общуване с тях. Наградата е нараснала осъзнатост и подкрепа в трудните моменти  и кръстопътищата на нашия живот. Съзнателното сънуване води до нараснала осъзнатост и на нашето дневно съзнание. А както повечето хора знаят, не можем да променяме нещата, ако първо не станем осъзнати за тях. Тази награда определено си струва. Книгата на Д.Гордън „Съзнателно сънуване“ – също!

Благодаря на Ралица, че чрез нея тази книга стигна до мен!

Камелия Хаджийска

Ако харесвате книги като „Бягащата с вълци„, или „Да събудиш героите в теб„, това определено е вашето четиво!