публикувано 14.12.2009 от Камелия Хаджийска в Ошо Зен Таро
 
 

Пускане

75434004_I1GCyzSu_POSTIMAGESzen056LettingGo„В съществуванието никой не е по-добър и никой не е по-лош. Стръкчето трева и голямата звезда са абсолютно равни… Но човекът иска да е над другите, иска да завладее природата, затова трябва да се бори непрестанно. Всички усложнения произхождат от тази борба. Невинният човек е такъв, който е изоставил борбата, който вече не се интересува да играе роля, да доказва, че е нещо специално; който е станал като роза или като капката роса върху лотосовото листо, който е станал част от тази вечност; който се е разтопил, слял се е, станал е едно с океана и е само вълна; който няма представа за „аз“. Изчезването на „аз“-а е невинност.“                                    ОШО

 

Коментар:
На тази картина на лотосови листа в ранната утрин виждаме по вълничките във водата, че една капка току-що е паднала. Това е едновременно скъпоценен и мъчителен момент. С предаването си на гравитацията и изплъзването от листото капката губи соята предишна самоличност и става част от необятната водна шир. Можем да си представим как е потреперала, преди да падне, точно на ръба между познатото и непознаваемото.
Избирането на тази карта е знак, че нещо е завършено, нещо е към своя край. Каквото и да е то – работа, връзка, дом, който си обичал, изобщо нещо, което може би ти е помагало да се идентифицираш – време е да го пуснеш. Позволи си да почувстваш тъгата, но не се опитвай да го задържиш. Нещо по-голямо те очаква, нови измерения за изследване. Стигнал си там, откъдето няма връщане назад, и гравитацията си върши работата. Остави й се – тя въплъщава избавлението
.