публикувано 14.12.2009 от Камелия Хаджийска в Ошо Зен Таро
 
 

Политиката

„Този, който може да се преструва добре, добрият лицемер, ще стане политически лидер, ще стане свещеник. Трябва му само лицемерие, трябва му само хитрост, фасада, зад която да се крие. Политиците живеят двоен живот, свещениците живеят двоен живот -единият е за пред обществото, вторият е зад кулисите. И техният истински живот е този зад кулисите. Усмивките пред хората са фалшиви, физиономиите на невинност са изфабрикувани. Ако искаш да видиш реалността на политика, трябва да го видиш зад кулисите. Там той е гол, такъв, какъвто е – и това се отнася за свещеника. Тези двама мошеници властват над човечеството. И много отдавна те са открили, че искаш ли да властваш над хората, направи ги слаби, накарай ги да се чувстват виновни, недостойни. Унищожи достойнството им, отнеми им всякакво величие, унизи ги. Те са открили такива фини начини на унижение, че те самите изобщо не излизат наяве. Оставят те сам да се унижаваш, да се саморазрушаваш. Научили са те на един вид бавно самоубийство.“                             ОШО

Коментар:
Познаваш ли този човек? Всички, освен най-невинните и искрени от нас, имат спотайващ се в ума им политик. Всъщност самият ум е политически. Самата му природа е да крои, планира и да се опитва да манипулира ситуациите и хората, така че да получи онова, което иска.
Тук умът е символизиран от змията с шарки на облаци и раздвоен език. Важното в тази карта обаче е да се осъзнае, че и двете лица са фалшиви. Милото, невинно „Довери ми се!“ лице е маска’ и злото, отровно „Ще ти кажа аз!“ лице също е маска. Цялата игра е лъжа.
Погледни се добре, за да се увериш дали и ти не играеш тази игра. Това, което видиш, може да е болезнено, но не колкото да продължаваш да играеш. Накрая никой няма да има полза от това, най-малко ти. Каквото и да постигнеш по този начин, ще се превърне в прах в ръцете ти.