публикувано 18.02.2010 от Камелия Хаджийска в По Пътя на Духа
 
 

Крайната равносметка

„Хората често са неразумни, нелогични и егоцентрични; все пак им прощавай. Ако си мил, хората може да те обвинят в егоистични, прикрити мотиви; все пак бъди мил. Ако си успешен, може да спечелиш някои фалшиви приятели и истински врагове; все пак успявай. Ако си честен и искрен, хората може да те измамят; все пак бъди честен и искрен. Това, което си изграждал с години, някой може да разруши за една нощ; изграждай, все пак. Ако намериш щастието и ведростта, другите може да бъдат ревниви; бъди щастлив все пак. Доброто, което си направил днес, хората може да забравят утре; прави добро все пак. Давай на света най-доброто, което имаш, и това може да не бъде достатъчно добро; въпреки това давай най-доброто от себе си. Както ще видиш, в крайната равносметка, това е между теб и Господ; това никога не е било между теб и тях.“

Майка Тереза

„People are often unreasonable, illogical, and self-centered; Forgive them anyway. If you are kind people may accuse you of selfish, ulterior motives; Be kind anyway. If you are successful you will win some false friends and true enemies; Succeed anyway. If you are honest and frank, people may cheat you; Be honest and frank anyway. What you spend years building, someone could destroy overnight; Build anyway. If you find serenity and happiness, they may be jealous; Be happy anyway. The good you do today, people will often forget tomorrow; Do good anyway. Give the world the best you have, and it may never be good enough; Give the best you’ve got anyway. You see, in the final analysis, it is between you and God; it was never between you and them anyway.“

Mother Teresa