публикувано 24.06.2011 от Камелия Хаджийска в По Пътя на Духа
 
 

Коя е главната грижа на човека?

Виктор Франкъл, създателят на логотерапията, бил попитан  от един американски лекар за това каква е разликата между психоанализа и логотерапия, при това с едно изречение. Разбирайки непостижимостта да отговори на такъв сложен въпрос с едно изречение, Франкъл му отговорил, че ще му каже, но ако първо той му каже в едно изречение каква е същността на психоанализата. Тогава този доктор му отговорил: „По време на психоанализа пациентът трябва да лежи на кушетка и да ви казва неща, които понякога са много неприятни за казване.“ Отговорът на Виктор Франкъл бил: „Вижте, при логотерапията човек може да остане и седнал, но трябва да чуе неща, които понякога са много неприятни за чуване.“ По-късно Франкъл продължава:

„Логотерапията се отклонява от психоанализата дотолкова, доколкото смята човека за същество, чиято главна грижа се състои по-скоро в постигане на смисъл, отколкото в просто задоволяване и засищане на нагони и инстинкти или в помиряване на конфликтуващите изисквания на Ид, Его и Суперего, или в адаптация и приспособяване към обществото и околната среда.“

Знам, че за хора, които не се занимават професионално с психотерапия, цитатите по-горе може да нямат много голям смисъл, но за мен имат – много голям… Може би и за вас да се окаже важно да знаете, че различните психотерапии могат да гледат толкова различно на човешката природа и че от тези различни възгледи следват съвсем различни методи на лечение?  И, може би, и за вас подобно на мен, може да се окаже, че по-важно от приспособяването към външния свят е точно обратното – да намерите своя смисъл в живота и, дори той да ви прави доста по-различни от околните, да се опитате да го осъществите,… дори това да е точно обратното на приспособяването към обществото и да е в конфликт със задоволяването на някои от вашите нужди.  Защото това е предимството да знаеш коя е твоята ГЛАВНА грижа – знаеш кой е твоя приоритет в случай на конфликт с някои от другите, по-малко главни грижи…

Камелия

Цитатите са от книгата на Виктор Франкъл „Смисълът в живота“