публикувано 22.12.2010 от Камелия Хаджийска в От мен
 
 

Духовна интелигентност

Духовна интелигентност е понятие, въведено от Дана Зохар и Иън Маршал, с което описват „онзи интелект, чрез който размишляваме върху проблеми на смисъла и ценностите и ги решаваме, онзи интелект, чрез който можем да поставим действията и живота си  в един по-широк, по-богат  и наситен със смисъл контекст, чрез който преценяваме, че даден начин на действие или жизнен път е по-значим от друг.“ (от книгата им „Духовна интелигентност – търсенето на смисъл като висша форма на интелигентност, изд. Кибеа, 2003) Тя е третият вид интелигентност, според тях – наред с така нареченият Коефициент на интелигентност (КИ) и емоционалната интелигентност (КЕ), но е по-висш интелект спрямо тях, тъй като той (съкратено – КД) е „необходимата основа за функциониране както на КИ, така и на КЕ.“

За да подкрепят тезата си, авторите привеждат широк доказателствен материал в областта на неврологията, психологията и антропологията, който показва каква е научната основа на духовната интелигентност и какво е нейното място в човешкия живот. Цели три глави в книгата са  посветени на изследвания в областта на мозъчната дейност и това къде е „Мястото на Бога“ в мозъка. Оказва се, че  „синхронизираните 40-херцови осцилации в целия мозък“ са това, което е свързано със специфичните функции на духовната интелигентност да обединява и интегрира останалите процеси в мозъка. А така нареченото място на Бога се намира в слепоочните дялове на мозъка, които показват повишена активност винаги, когато се говори за Бога или когато човек има силни духовни преживявания. За мен обаче, истински важното не е къде е мястото на Бога в мозъка – важното за мен е дали той има място в сърцето ми. Не е важно сега, докато пиша този текст, зоната на нервната мрежа на околоочните дялове на мозъка ми дали „присветва“. Важното е да знам, че все повече хора започват да си задават въпросите за смисъла на своя живот и се осмеляват да бъдат верни на себе си дори и когато това изглежда доста трудно. Защото – една от най-важните характеристики на духовно интелигентните хора се оказа… смелостта да бъдат различни, да се противопоставят на статуквото и да черпят своята мотивация от визия, надхвърляща малките интереси на човешкото Его.

Човекът, който има развит КД (коефициент на духовност), според същата тази книга, е човек, който проявява:

  • способност да бъде гъвкав (активна и спонтанна адаптивност);
  • висока степен на самосъзнание;
  • способност да се изправи пред страданието и да го използва;
  • способност да се изправи пред болката и да я превъзмогне;
  • способност да се вдъхновява от представи и ценности;
  • нежелание да нанася ненужна вреда;
  • склонност да вижда връзки между различаващи се неща (да бъде „холист“)
  • силна склонност да пита „Защо?“ или „Ами, ако?“ и да търси „фундаментални“ отговори,
  • да бъде с „независимо поле“, да притежава способността да работи срещу условностите.

Според авторите на теорията за КД, именно развитието на този трети вид интелигентност е решението на кризата на ценностите и смисъла във времената, в които живеем. И, за да направим това, пак според тях, е необходимо:

„… да бъдем напълно искрени пред себе си, да имаме дълбоко самосъзнание, да избираме и да осъзнаем, че понякога правилният избор е трудният избор. Високият КД изисква да бъдем цялостни личност, да си дадем сметка за съкровения си център и да се ръководим от него, защото той надхвърля всички фрагменти на разпокъсания ни живот. Изисква да съберем отново късчетата на личността си, дори и онези, които ни изпълват с болка. Но най-важното изискване на високия КД е да бъдем отворени за опита, да възродим умението си да виждаме живота и другите в нова светлина, сякаш с очите на дете. Трябва да престанем да търсим убежище в познатото, трябва постоянно да изследваме и да се учим от непознатото. Необходимо е да изживяваме въпросите, а не отговорите.“

Подозирам, че ако четете в момента този текст, може би в момента текат нервни импулси в зоната на слепоочния дял на мозъка ви:) Но това, в което вярвам, е тези импулси се проявяват в живота ви – те са лесни за разпознаване – ако сте верни на себе си и проявявате смелостта, която винаги съпътства избори в синхрон с най-дълбоките нужди на душата ни и най-високите ценности в живота ни.

Камелия