публикувано 27.12.2010 от Камелия Хаджийска в Споделено
 
 

Духовна интелигентност и религия

Вече има доста публикации в сайта на тема за разликата между религиозната вяра и духовното съзнание. Тук ще ви представя още една гледна точка, на която попаднах докато препрочитах книгата „Духовна интелигентност“ от Дана Зохар и Иън Маршал. Според тях „Връзката между КД (коефициента на духовност) и религията не е задължителна. За някои КД може да намери израз чрез официалната религия, но религиозността не гарантира висок КД. Много атеисти и хуманисти имат изключително висок КД; много парадиращи с религиозността си хора имат твърде нисък КД. Направени преди петдесет години от психолога Гордън Олпорт проучвания показват, че повечето хора имат религиозни преживявания извън официалните религиозни институции, отколкото в тях.“

Авторите продължават с представяне на основните разлики между двете форми на отнасяне към Бога, като акцентират върху външния източник на знание при религията и вътрешния източник на духовно познание при духовната интелигентност. Основната разлика обаче е в това, че  КД „предшества всяка форма на религиозност, чрез която може да се прояви. КД прави религията възможна (може би необходима), но КД не зависи от религията.“ (цитата е от същата книга)

Това е – просто исках да споделя още една интересна гледна точка към най-централната система от вярвания според мен – за мястото на човека в света:)

Камелия