- Espirited.com - https://espirited.com -

Да знаеш, че вървиш към лятото

„Спомнете си сезоните. С настъпването на пролетта човек не се изненадва, ако един ден имаме студено, пронизващо, зимно време, а на следващия е топло и дъждовно. Въпреки непостоянството на времето, ние си знаем, че вървим към лятото. Така е и с нас. Бидейки неразривна част от природата, и нашето Пътешествие следва нейните принципи, следователно нито развитието ни, нито сънищата ни биха могли да бъдат линейни…

Разглеждам Пътешествието – в съня, както и в живота – като река, изобилстваща на водовъртежи и вирове, където водата се улавя и обикновено завихря в обратна посока и където всички ние от време на време оставаме приклещени, преди отново да продължим по течението.“

Дейвид Гордън, „Съзнателно сънуване“

Коментар: С този цитат по-горе бих искала днес да ви напомня за един от най-големите врагове по Пътя ни – обезкуражаването. То често се случва, защото не знаем, че вървенето по Пътищата се случва точно по този начин – не винаги линейно, често пъти с временни връщания назад, но винаги към Златното гърненце, което ни чака накрая…

Нека днес тази мисъл ви напомни, че вървите към лятото.

Още статии по същата тема: