публикувано 27.09.2010 от Камелия Хаджийска в Уроците на любовта
 
 

Ако между мисълта и чувството има конфликт

„Ако наистина искате да опознаете ума си, тялото винаги ще ви даде правдиво отражение, затова се вгледайте в емоцията или още по-добре, почувствайте я в тялото си. Ако между двете като че ли има конфликт, мисълта е лъжата, емоцията е истината. Не окончателната исти­на за това кой сте, а относителната истина за състоя­нието на ума ви в този момент.

Несъмнено конфликтът между повърхностните мисли и несъзнателните мисловни процеси се среща често. Може би още няма да сте в състояние да извлечете дей­ността на несъзнателното в съзнателното под формата на мисли, но несъзнателното винаги ще се отразява от тялото във вид на емоции, а тях можете да осъзнаете.“

Екхарт Тол, Силата на настоящето

Коментар: Избрах да сложа тази мисъл на Екхарт Тол в „Уроците на любовта“, макар че в нея не се казва нищо за взаимоотношенията ни, тъй като тя указва на нещо много важно за тях. То е да бъдем наясно със себе си и с това как се чувстваме по отношение на другия. Много често се опитваме да правим различни „правилни“ неща, които сме научили че помагат на пълноценните връзки, но ги правим на погрешна основа –  върху мисли, които не почиват на истинността на чувствата ни. В този случай всичките ни усилия отиват напразно! Това послание вероятно идва при вас, за да ви каже, че всичките ви усилия в момента трябва да бъдат носочени към вас самите и то по отношение на изследване на реалността на чувствата си. Значимият въпрос е – наистина ли се чувствате по начинът, по който си мислите, че се чувствате? И, ако откриете разминаване между тези двете и решите, че всъщност истината принадлежи на чувствата, какво би се променило за вас в ситуацията, която ви е тласнала да търсите отговор от „Уроците на любовта“? От мен въпроса – от вас отговорът:)