публикувано 13.03.2010 от Камелия Хаджийска в Мисъл на деня
 
 

Аз и ние

„Добрият живот е пътешествието от „аз“ до „ние“. „Заедно“ – това е ключът към успеха.“

Багаван Шри Шри Сай Баба