Архив
 
 
 
астро-психология
 

Продължавам с превода си на статията на Лиз Грийн за психологичната динамика на любовните триъгълници. Този път, за хората, които могат да разчитат рождените си карти, има включени и астрологични сигнификатори. Става дума за аспектите между планетата на любовта - Венера, с трудните Сатурн и Хирон - аспекти, които сочат за наличието на емоционална несигурност в детството. Както ще стане ясно от текста по-долу, когато сме малки, на нас ни е невъзможно да мислим алхимично и да виждаме позитивен смисъл в страданието и отхвърлянето от родителя. След това порастваме, но тъй като раната от дълбоката емоционална несигурност в детството е останала, тя продължава да оказва подмолно влияние върху бъдещите ни интимни партньорства. И, ако не обърнем специално внимание на тази рана и не я излекуваме, в средата на живота ни тя отново излиза на повърхността. По-точно, избухва като бомба със закъснител, вкарвайки ни в драматичен любовен триъгълник...

 
Невероятната Лиз Грийн
 

Ето още малко знание от Лиз Грийн за скритата психична динамика на любовните триъгълници  - превод на още една част от статията й за "Вечният триъгълник" (The Eternal Triangle, by Liz Greene). Предишната статия представи гледната точка на психоанализата на Фройд, според която причината за любовните триъгълници са нерешените Едипови битки за спечелване на единия родител и съревнование с другия. Този път Лиз Грийн навлиза още по-надълбоко в разкриването на архетипните основи на взаимоотношенията между тримата - Предател, Предаден и Инструмент на предателството, като добавя и приноса на аналитичната психология на К.Г.Юнг. Според юнгианската анализа, триъгълните отношения в живота ни се дължат на специфично разцепване на "анимата" и "анимуса", което представлява съвместяване на две противоположни съдържания в един и същи образ - образът на вътрешната жена в душата на мъжа се нарича анима, а образът на вътрешния мъж в душата на жен...

 
Невероятната Лиз Грийн
 

Дори и аматьорите в психологията знаят за едиповия комплекс - тази ключова идея в психоанализата на Фройд, според която в определена възраст, между три и пет години (фалическата фаза от психосексуалното развитие) детето насочва либидото си към родителя от срещуположния пол, докато в същото време преживява чувства на съперничество към родителя от същия пол. Това е възрастта, в която, ако едиповият конфликт не се разреши по един удовлетворителен за детето начин, той продължава да се възпроизвежда и в живота му и като възрастен индивид. Това означава да се привлича от хора, които вече са обвързани, както и да преживява отчетливо съперничество към представителите на собствения си пол. Накратко, да влиза в любовни триъгълници. Тъй като темата за любовните триъгълници е много важна, реших да преведа част от статия на невероятната Лиз Грийн, която разглежда приноса на Фройд към изследване на нейния архетипен характер. Статията се каз...

 
По Пътя на Духа
 

"Човек може да бъде дълбоко депресиран и напълно да не осъзнава чувствата си... Определението за клинична депресия включва отказа на човека да признае, че дълбоко е отчаян. Много от депресираните хора обикновено не знаят, че са нещастни, защото не могат да изразят злощастието, те показват симптомите на депресия. Мотаят се, забравяйки да се измият или погрижат за себе си и бъркотията, натрупана в кухнята, те нямат енергия и не могат да станат от леглото. Не са в състояние да си кажат: "Аз съм наистина окаян и нещастен, защото се чувствам така самотен." Депресираните хора не знаят как се чувстват. Ако бяха наясно, нямаше да страдат от депресия. Тя е състояние, откъснато от чувствата. И обикновено под повърхността си депресията включва силен гняв, заедно с усещането, че си бил изигран, управляван или възпрепятстван по някакъв начин. Но тези чувства обичайно са подсъзнателни." Лиз Грийн, "Изкуството да откраднеш огън", с. 83 Лиз Грий...

 
Self help
 

"На мен винаги ми се е струвало, че вината не е истинско чувство, а по-скоро защита срещу усещанията - на самота, грозота, лошота и вероятно на угризение. Вината е защита срещу истинското страдание. На вас може да ви звучи еретично, но във вината има нещо силно манипулативно и хлъзгаво. Когато хората заобясняват колко виновни се чувстват за нещо, нерядко ми се струва, че това е някак нереално. То изисква публика. Угризението е много по-дълбоко и по-болезнено, и никакви слушатели не могат да го изкупят, защото то е конфронтация със собствената ни душа... Угризението може да бъде свързано с някаква дълбоко присъща нравственост, която е част от вътрешната същност, докато вината се свързва с нарушения спрямо колективната етика. Угризението често е начало към придвижване към действителността, към приемане на собствената двойнственост - с други думи, на депресивното положение на Клайн... Вината, да го кажем грубо, е вид психичен антидепрес...

 
От мен
 

"Животът, изглежда, има дразнещ начин да прави така в онези сфери, в които сме неуравновесени. Именно това има предвид Новалис, че характер и съдба са две имена на един и същ принцип." Лиз Грийн Това е коментарът, който тази много уважавана от мен юнгианска психоаналитичка и астроложка прави по повод анализа на рождената карта на една жена, която цял живот попада в ситуации, в които нейните емоционални нужди не са били удовлетворени и е преживяла серия от разочароващи връзки. "Тя е неподвижен знак затова й липсват гъвкавост и способност да се огъва под напора на вятъра. Представата й за живота е наситено романтична и когато иска нещо, Барбара го иска много много силно; тя няма благосклонно да възприеме, когато я възпрепятстват...Качествата, които трябва да развие идват при нея под формата на ограничителни ситуации и незаинтересовани хора, които оставят емоционалните й нужди неудовлетворени." Лиз Грийн В дадения случай, характерът...

 
астро-психология
 

Това е продължение на предишната публикация "Да съдържаш като сдържаш", която представяше работата с огнения елемент в нашата психика - страстта и желанията. Нейната цел е да представи гледната точка на аналитичната психология (Юнг) по отношение на психични процеси, които всеки от нас познава - влюбването, страстта и осуетеното желание, несподелената любов или разочарованата любов. Тази гледна точка дава възможност да погледнем по нов начин на тези събития в живота ни, така че страданието, което идва с тях да придобие смисъл, тъй като е разпозната необходимостта от него в процеса на духовно израстване и психично съзряване. Когато в живота си преживеем силно разочарование, отхвърляне на любовта ни или друго осуетяващо  желанията ни събитие, което поражда силни чувства в нас, значи за нас е започвал процесът на калцинация - един от четирите етапа на алхимичната вътрешна работа. Това е периодът от живота ни, в който работим с огнения...

 
От мен
 

Ето поредното разграничение, което бих искала да споделя с вас. Натъкнах се на него докато четях книгата "Динамики на подсъзнанието"(т.2), с автори Лиз Грийн и Хауърд Саспортас. То се отнася до начина за справяне със силните емоции - и особено с гнева, и по  някакъв начин е продължение на темата за здравословната агресия, която беше обсъждана наскоро. Този път, обаче, се дава нова нова гледна точка към тази тема, като се поставя акцента не толкова върху необходимостта да изразяваме здравословните си агресивни импулси навън, а върху мястото на вътрешната работа с гнева в духовното ни израстване. Ето какво казва Лиз Грийн по въпроса: "Аз мисля, че проблемът, в крайна сметка, не е толкова "да си изкарате гнева навън", колкото да развиете достатъчно вяра в собствената си способност да побирате толкова мощни емоции. Процесът на истинското изцеление и опрощение, струва ми се, зависи от това да се отделите от идентифицирането с човека и...

 
Self help
 

"Депресията е истината на тялото, точно както смислеността е истината на духа. Едното не изключва другото. Изглежда сякаш животът, подобно на Янус, има две лица." Лиз Грийн За мен беше много провокиращо да прочета тази мисъл от Лиз Грийн - любимата ми авторка на книги по психологическа астрология. За мен търсенето на смисъл, истината на духа е основната истина... единствената истина. Затова, например, логотерапията на Виктор Франкъл, според който намирането на смисъл в живота ни е толкова важно, че ако не го открием, можем да се разболеем, е толкова естествено разбираема за мен. Защото знам, че именно намирането на смисъл ми е помагало не само да се справям с трудните ситуации в живота си, но и това да не става за сметка на омекотяването в сърцето. И ето сега, идва тази мисъл, според която търсенето и намирането на смисъл не е цялата истина. "В духовните вярвания и дисциплини има истина. Не твърдя, че няма. Но в депресията също има...

 
Self help
 

Ето още малко пояснения за мястото на депресията в нашия психичен живот и духовно развитие и как да я "употребим" правилно. Те вероятно ще бъдат особено ценни за хората, които са забелязали, че в живота си често се люшкат между крайностите. Ту са много щастливи и уверени в себе си (и в собствената си сила и правота), ту са в дълбоката дупка на съмнението в себе си, чувството на малоценност, потиснатото настроение и черните мисли. Ту са бели и добри, ту са самото въплъщение на злото и дявола. Ту са "агнето", ту са "секирата", която го сече (това е една метафора от китайската астрология, която великолепно описва редуването на ролята на жертвата и на този, който наранява другите). Макар че хората, които отиват в крайностите на тези крайности да не са чак толкова много, това люшкане е доста широко разпространено. И, колкото и да ви е странно, на езика на една от многобройните теории в психотерапията - създадена от психоаналитичката Мелан...