Архив
 
 
 
По Пътя на Духа
 

Когато говоря за вярата като източник на вътрешна сила, която ни помага да се справим с най-голямата болка в живота ни, нямам предвид вярване. Вярванията могат да бъдат заимствани от това, което са ни казали другите хора. Вярата е нещо, което е в самата сърцевина на нашия мироглед за живота, тя е продукт на личен опит и преживявания и като такава е нещо, което е вътрешно достояние, а не външна доктрина, която трябва да бъде сляпо следвана от нас. Това е същото, което се съдържа в отговора на Юнг, когато са го питали дали вярва в Бог и той отговорил: "Не, не вярвам... Аз знам.". Това е и посланието на цитата от Симон Вейл, с който започва книгата на Дийпак Чопра  "Как да познаем Бога" - "Когато става въпрос за божествени неща, вярата е безполезна. Само убедеността може да бъде от полза. Нищо друго освен убедеността, не е достойно за Бога". Вярата е начинът, чрез който се свързваме с това, което наричаме Бог, но какво е Бог? Всеки ...

 
Защо обичам Юнг
 

"Тази обективност, която преживях в съня си и във виденията, е част от една завършена индивидуация. Тя означава скъсване с даването на оценки и с всичко, което обозначаваме като емоционална обвързаност. На тази обвързаност, общо взето, човек залага твърде много. Но тя съдържа още и проекции, които трябва да бъдат оттеглени, за да стигне човек до себе си и до обективността. Емоционалните отношения са отношения на въжделението, обременени от принудата и несвободата: от другия се очаква нещо, като по такъв начин и той, и ние самите ставаме несвободни. Обективното познание лежи скрито зад емоционалната съотнесеност; изглежда, че това е голямата тайна - едва чрез нея е възможно истинското coniunctio. " К.Г.Юнг, "Автобиография - спомени, сънища" с. 292 Индивидуацията е едно много важно понятие в Юнгианската аналитична психотерапия. Тя е крайната цел на една успешна анализа или на един успешно изживян живот. В същността си тя предст...

 
Self help
 

 "Има твърде много различни видове психологии. Един американски университет всяка година публикува по един том за психологиите от 1934, 1935 год и т.н. В психологията цари пълен хаос и затова не приемайте психологическите теории така ужасно сериозно. Психологията не е религиозна вяра, а само гледна точка и ако се настроим към това човешки, бихме могли да се разберем като хора... Светът е толкова огромен и няма една-единствена теория, с която да се обяснява всичко." К.Г.Юнг, "За основите на аналитичната психология", с.143-144 Този цитат е достатъчно красноречив - няма една единствена теория, която да обяснява всичко! Това важи за всички теории, и особено важи за психологическите. Ако такова е било състоянието на психологита в първата половина на миналия век, нали можете да си представите какво е в момента?!  Неизмеримо по-сложно и богато! И именно затова споделям с вас този цитат от Юнг - за да внеса малко яснота в хаоса от различни...

 
Self help
 

По-долу цитирам един, на пръв поглед несъществен, коментар на Юнг по отношение на Фройд, а също и на Адлер, по повод на разликите в техните методи на психотерапия. За мен, обаче, той е много съществен. Като психотерапевт, аз също имах (и имам) своите психични травми и душевни рани, които всъщност винаги стоят в основата на избора дали един човек ще избере професията на психотерапевта. Но психоаналитично ориентираните ми учители по психотерапия така и не успяха да ми помогнат да се освободя от невротичността си. Това стана едва след като се запознах с възгледите на Юнг, а след него се отворих към света на духовното и търсенето на смисъла в живота (това пък е логотерапията на В.Франкъл). Както се казва, "за всеки влак си има пътници", така че, ако искате да стигнете до срещата с Душата си, внимавайте на какъв влак се качвате:)! "Зная, че онова, което казва Фройд, съответства на състоянието на много хора, и приемам, че те имат точн...

 
Self help
 
 

То

 
02.11.2010"Не бих могъл да тръгна от една и съща основа с Фройд, когато той нарича една определена част от несъзнаваното "То". Защо трябва да му се дава такова странно име? Това е просто несъзнаваното - нещо, което ние не познаваме. Защо трябва да го наричаме То? Разбира се, различието на темпераментите води до различни възгледи. Не бих могъл да намеря сили да се заинтересувам толкова много от тези сексуални случаи. Естествено е да ги има - това са хората с невротичен полов живот; с тях трябва да се говори за това, докато им омръзне и тази скучна тема да бъде изоставена. Естествено, имайки предвид своя собствен темперамент, се надявам, че ще приключим с това, колкото може по-бързо. Това е невротична проява и никой разумен, нормален човек не говори дълго за това. Не е естествено да се разпростираме нашироко върху такива работи. Примитивните са много въздържани в това отношение. За половия акт те казват само една дума и тя е "пст". Сексуалните п...

 
Self help
 

"За Фройд несъзнаваното е преди всичко съд за събиране на потиснатите съдържания. Той го разглежда от гледна точка на детската стая. За мен то е огромен склад на исторически материал. Признавам, че и аз имам своята детска стая, но тя е малка в сравнение с огромните времепространства, които още от детството са ме интересували много повече от детската стая. Има много хора като мен - в това отношение съм оптимист. Имаше периоди, в които смятах, че няма друг такъв, страхувах се, че моят начин на мислене е всъщност може би комплекс за влас. После установих, че много хора споделят възгледите ми, и бях изпълнен със задоволство, защото вероятно съм представител на едно малцинство, чиито основни психологически дадености могат да бъдат повече или по-малко сполучливо изразени с моите формулировки. Когато човек работи с анализата на такива хора разбира, че гледните точки на Фройд и Адлер са неприложими към тях, за разлика от моята. Упрекнаха ме ...

 
Защо обичам Юнг
 

Често говорим за мистика, когато става въпрос за духовни търсения. Но какво означава това? Ето отговорът на Юнг. "Въпрос: Как вмествате мистиката във вашата схема? К.Г.Юнг: Би трябвало първо да дефинирате какво разбирате под мистика. Да допуснем, че имате предвид хора, които имат мистичен опит. Мистиците са хора с особено жизнеспособно познание на процесите в колективното несъзнавано. Мистичния опит е познаването на архетипите. К.Г.Юнг, "За основите на аналитичната психология", с.113 Не се бях замисляла по този начин за мистицизма, макар че той е очевиден. Архетипите, т.е. базисните принципи в колективното несъзнавано, от които е устроен света, са същото, към което хората с отчетливи духовни търсения се стремят да разберат чрез личното си преживяване - това е този специфичен вид познание за това, какъв е смисълът на човешкия живот през призмата на вечното и това, което не умира. Просто колективното несъзнавано и архетип...

 
Защо обичам Юнг
 

"... само чрез своята слабост и неспособност ние сме свързани с несъзнаваното, с нисшия свят на инстинктите и с околните. Нашите добродетели ни правят независими. В това състояние не се нуждаем от никого - тук ние сме господари, но в своята непълноценност ние сме свързани с човечеството, както и със света на инстинктите си... Моята максима е: за Бога, не бъдете съвършени, но се опитвайте с всички средства да бъдете пълноценни - каквото и да би означавало това във всеки конкретен случай." К.Г.Юнг, "За основите на аналитичната психология", с.112 Коментар: Обратното на непълноценното не е съвършеното, обратното на непълноценното е пълноценното. А пълноценното идва от пълнотата на нашия живот с всичките й боички и аспекти - включително и тези, които сме склонни да виждаме като несъвършени. Пълнотата е единството от двете страни на уравнението - съвършената и несъвършената. Божествената и човешката. Само така можем да се завърнем  у Д...

 
Защо обичам Юнг
 

По-долу е откъс от автобиографичната книга на Юнг, в който този гениален психотерапевт описва най-късните години от живота си - вече прехвърлил 80-те. Неговите думи ме докосват и вълнуват - усещам в тях преживяното от един дълъг и необикновен живот. И съм благодарна за искреността и дълбоката човечност, с която той споделя преживяванията в края на живота си. "... И колкото повече остарявах, толкова по-малко разбирах или прониквах в себе си. Удивен съм, разочарован съм, но и съм доволен от себе си. Аз съм тревожен, потиснат и възторжен. Аз съм всичко това, но не мога да пресметна сбора. Не съм в състояние точно да определя ценното или неценното, нямам преценка за себе си и за моя живот. В нищо не съм напълно сигурен. Нямам определени убеждения - за нищо, наистина. Знам само, че съм роден и съществувам, и ми се струва, че съм бил направляван. Съществувам по силата на нещо, което не познавам. И въпреки цялата несигурност усещам няка...

 
Self help
 

"Решаващият въпрос за човека е дали той е свързан с безкрайността или не. Това е критерият на неговия живот. Едва, когато знам, че безкрайното е същественото, ще съм в състояние да отклоня интереса си от преходните и от всички неща, които не са от съществена важност. Но ако не знам това, то бих претендирал, заради едно или друго качество, което смятам за свое лично притежание, че представлявам нещо в света - може би заради "моята" красота или "моето" дарование. Колкото повече човек изтъква фалшиви притежания и колкото по-слабо чувства главното, толкова по-неудовлетворителен е животът му. Той се чувства ограничен, защото си поставя ограничени цели, а това поражда завист и ревност. Когато чувства и разбира, че още тук, в този живот се докосва до безкрайното, то неговите желания и нагласи се променят. В края на краищата човек е значим само поради същностното в него, а ако него го няма, животът му е пропилян. В отношенията ни с другия съ...