Архив
 
 
 
От мен
 

За хората, които следят с интерес превода на книгата на Гопи Кришна "Кундалини - еволюционната енергия в човека" искам да информирам, че на страниците на този сайт ще намерят следващите две глави, последвани от поредните коментари на Джеймс Хилман. Ето ги: ТРЕТА ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ГЛАВА КОМЕНТАРИ на Джеймс Хилман към глава трета и четвърта В тях чрез изключително честния, човешки и докосващ сърцето на читателя разказ на Гопи Кришна ще можете да прочетете как продължава неговия процес на спонтанното събуждане на кундалини. Думата, която се появява в ума ми, докато го чета, е вулкан. Вулкан, разтърсил всичко, което до този момент е представлявало неговата самоличност, включително и волята му да бъде пълновластен господар на Живота си. На границата на човешката издръжливост и умопомрачението, лишен от разбиране и пътна карта за това, което му се случва, Гопи Кришна все пак успява да запази жива способността да разсъждава и да удъ...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова В наше време едва ли ще намериш пример, в който след пробуждане на Кундалини непрекъснато горящият в човек змиевиден огън би произвел трансформацията, за която намекват в своите разкази мъдреците на Древна Индия. Но несъмнено има случаи на спорадично активиране на Шакти. Мистиците и светците от различни страни, изпадащи в екстатичен транс, преживели още в детството си трансцедентални видения, спадат към тази категория. Медиумите, обладаващи дар за ясновидство, четене на мисли и други свръхестествени способности, са задължени за всичко това на Кундалини, действаща в ограничени рамки, без разкритие на висшия център, засенчващ със себе си цялото съзнание. Същото се отнася и за гениите, при които определени зони от мозъка се захранват от тази ене...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова Внезапното събуждане на Кундалини в човек, чиято нервна система е достигнала зрелия стадий на развитието си в резултат на благоприятна наследственост, правилен начин на живот и съответстващо прилагане на умствените възможности, е способно да причини объркване на ума. Причината за това, независимо от цялата й простота, може да се стори трудна за възприемане от съвременния интелект, разглеждащ човешкия ум като краен продукт, зависещ (според мнението на някои) изключително от дейността на клетките на мозъка и процесите, започващи и свършващи в тялото. Според мнението на други, защитеното от костния калъф бяло и сиво вещество на мозъка реагира на неуловимия, пронизващ всичко космичен ум или Вселенски дух. Трети считат, че умът зависи от съществув...

 
От мен
 

[caption id="attachment_16525" align="alignright" width="215"] Гопи Кришна[/caption] Чувствам се щастлива да информирам, че предстои превеждането на още една книга, посветена на феноменологията на спонтанно събудената кундалини. Това е автобиографичната книга на Гопи Кришна, в която той по много искрен и автентичен начин описва своя дълъг и изпълнен с неизвестности опит от движението на тази мистериозна енергия в своето тяло. Това, което прави особено ценна тази книга, обаче, е,  че тя е придружена с коментари на един от най-известните представители на пост-юнгианската анализа  - психологът Джеймс Хилман. Книгата се казва "Кундалини - еволюционната енергия в човека" (по-късно отново публикувана под заглавието "Да живееш с кундалини) и за първи път излиза от печат през 1967 година. През следващата 1970 година тя вече е издадена и във Великобритания с предговор от Джеймс Хилман. Това е книгата за кундалини, която събужда за първи...

 
Споделено
 

От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова "Аз съм роден през 1903 г. в малкото село Гаиру, разположено на двадесет километра от столицата на Кашмир Сринигар. Това е било в дома на родителите на моята майка – тя се преместила там малко преди да ме роди, тъй като знаела, че ще бъде обкръжена от грижите на по-големите си сестра и братя в този критичен период. Моят баща построил за себе си малък двуетажен дом в голямото имение на дядо ми. Това било скромен строеж, изграден от неизпечени кирпичи и покрит със сламен покрив. Той служеше за дом дълго време – в него премина моето детство, а и по-късно също го посещавахме, когато се уморявахме от градската суета и скучаехме по свежия селски въздух. Моите първи детски спомени са свързани с неголяма къща, разположена в тих квартал на Сринигар. И до ден днешен помня как седя разплакан в обятията на утешаващия ме дядо (от майчин...

 
Споделено
 

От книгата на Гопи Кришна: "Кундалини - еволюционната енергия в човека" Превод от руски: Петя Стоянова Веднъж, в рождественското утро на 1937 г., аз седях скръстил крака в тясната стая на малката къща, разположена в покрайнините на град Джаму, зимната столица на щата Джаму и Кашмир в северна Индия. Медитирах, обърнал лице към прозореца, гледащ на изток, през който първите сиви ивици на ранния изгрев започнаха да проникват в стаята. В продължение на дългата практика се научих с часове да седя неподвижно в една поза, без да изпитвам ни най-малък дискомфорт. Дишайки ритмично, насочвах вниманието си към темето, където се намира въображаемият разцъфнал лотос, излъчващ ослепителна светлина. Седях неподвижно с изправен гръб, мислите ми бях насочени към съзерцаване на лотоса, внимавах да не се разсейвам и връщах вниманието си към сияещия лотос всеки път, когато то се насочваше в друга посока. Интензивността на медитация забавяше диш...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] КУНДАЛИНИ -ЕВОЛЮЦИОННАТА ЕНЕРГИЯ В ЧОВЕКА С психологически коментари на Джеймс Хилман Автор: Гопи Кришна Превод от руски: Петя Стоянова Даже и сянка на мисъл за Победа не бива да ти идва наум, когато благодарение на ставащите вътрешни промени свитата на спирала сила започне да се развива. Гопи Кришна. Път за самопознание. Когато през 1970 г. тази книга за пръв път вижда бял свят, читателите са били удивени от това как авторът е описал своя опит. Нищо, дори най-малкото подобно на това, не може да се намери в литературата – нито в древните трактати за йога, нито в относително по-новите съобщения на светците и мистиците от Запада. Всичко това толкова се различава от установените възгледи за онова време, че изтъкнатият историк на световните религии, заслужил професор по сравнителна религия и идеология в Станфордския университет Фре...