Архив
 
 
 
Споделено
 

от книгата на Гопи Кришна „КУНДАЛИНИ – еволюционната енергия в човека“ превод, Петя Стоянова След като преживяванията са станали по-леки и животът му се е върнал в привичните коловози, нашият автор отбелязва два нови проблема: не може да чете съсредоточено и „продължава да изпитва страх от свръхестественото”. В десета глава той засяга и религиозни въпроси. От чисто психодинамична гледна точка, този страх от свръхестественото е резултат от потискане. Безпокойството се явява проявен в съзнание страх пред връщане на потиснатото (в нашия случай) несъзнавано. Освен това, можем да кажем, че страхът е естествена реакция на травма – детето, което се е опарило, се бои от огъня. Фактът, че този страх се фокусира именно върху свръхестественото, свидетелства за ново отношение към него, за променена ориентация на съзнанието по отношение на всичко, което се намира зад пределите на кръгозора. Като съвременни читатели, ние се о...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова Погълнат от вълшебното зрелище, изобщо забравих, че стоя като статуя насред улицата и около мен сноват хора, бързащи по своите дела. Събирайки мислите си, все пак успях да откъсна очи от очарователната картина и да се огледам. От всички страни към мен бяха насочени погледите на хора, явно учудени от моята внезапна и с нищо необяснима неподвижност. Вземайки се в ръце, бавно се отправих към офиса, продължавайки да гледам зданието и небето над него. Заварен неподготвен, никак не можех да повярвам, че зрелището, което се разкриваше на моя мозък, беше реално, а не халюцинация, възникнала в резултат на активиране на ореола, който усещах постоянно около главата си. Погледнах напред, а след това отново се огледах и разтрих с ръце очите си, за да се...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова В Джаму се върнах в радостно разположение на духа и с почти напълно възстановено психическо и физическо здраве. Страхът от свръхестественото и враждебното отношение към религията, събудили се в мен в първите месеци, отчасти изчезнаха. Не можех да намеря обяснение за своето отвращение към тези дълбоко коренящи се в моето сърце чувства и даже в най-лошите си дни се удивлявах на тази промяна. Тежкото положение, в което бях изпаднал, не може да се обясни единствено с желанието ми да придобия религиозен опит. В сърцевината на моето същество стана необяснима промяна. Бидейки в миналото религиозен и богобоязлив човек, аз изведнъж загубих всякаква любов и почитание към божественото и святото, загубих интерес към свещеното и съкровеното. Всяка мисъл ...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова  Преди да продължа разказа за случващите се с мен събития, е необходимо да кажа няколко думи за отдавна известното, макар и рядко откривано хранилище на жизнена енергия в човека, наричано Кундалини. Много последователи на Йога са чели и слушали за Кундалини, обаче обясненията, които се дават в съвременните книги, са недостатъчни и неясни и затова не могат да послужат като действително полезни източници на достоверни сведения. Що се касае до древните трактати, то те разглеждат изключително въпросите на Кундалини-Йога, изобилстват с трудни за разбиране пасажи и подробности, посветени на фантастични, понякога изключително трудни и доста опасни умствени и физически упражнения, предлагат използването на заклинания, наречени мантри, и специални поз...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова Аз прекрасно разбирам, че е невъзможно да се предаде или направи разбираемо за обикновения читател това особено психично състояние, което описвам като „разширяване и свиване на съзнанието”. Но само с тези думи на мен ми се удава, макар и приблизително, да предам това чисто субективно преживяване, което рядко се случва на обикновения човек. Доколкото ми е известно, странните явления, възникващи в резултат на събуждане на Кундалини, никога още не са били предмет на аналитично изучаване. Този предмет е оставал обвит с булото на тайната не само заради неговата изключителна рядкост и поразителни проявления, но и за това, че неговите основни черти са непосредствено свързани с интимния живот и определени части на тялото на индивида, изпитващ даденит...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова Отчитайки огромното значение на процеса на регенерация и трансформация, който ставаше в тялото ми, особено по време на сън, и водеше до развитието на особени психични способности, които се проявиха, когато бях на 46 години – способности, каквито никога преди не съм притежавал, е нужно по-детайлно да се разгледа най-важната фаза на моя необикновен опит. Не само в древните трактати по йога, но и в други индийски духовни текстове се споменава за чудодейната сила Шакти, или женската космическа енергия, способна да трансформира своя адепт. Знаменитата мантра на Гаятри, която непременно трябва да произнася всеки брамин след сутрешното измиване, не е нищо друго, освен обръщение към Кундалини с молба да подари изход зад пределите на обикновеното. Све...

 
Споделено
 

към ГЛАВА СЕДМА, ОСМА И ДЕВЕТА от книгата на Гопи Кришна „КУНДАЛИНИ – еволюционната енергия в човека“ превод, Петя Стоянова  В седма глава става дума отново за прана, но този път това има по-метафизичен характер. В осма глава се сблъскваме с друг традиционен проблем, свързан с мистичните преживявания и въпроса за тайнството. Авторът е взел решение да не говори на никого за своя опит, включително и на жена си. Както е известно, подобна потайност е характерна за хора, страдащи от параноя. Да откриеш тайната в някаква степен означава да преминеш „теста за реалност”. Ако започнат да ни се присмиват, оспорват истинността на преживяването, поставят диагноза на психично разстройство, целият свят ще рухне. Обаче в самата природа на мистичните преживявания е заключено нещо, изискващо тайнственост – сякаш някакъв архетип, стоящ зад тези събития, изисква за своето изпълнение определено напрежение. Алхимиците са опазвали та...

 
От мен
 

"....фактът, че подобни проявления са свързани с пробуждането на Кундалини, все още остава за света „книгата със седем печата”." Гопи Кришна, "Кундалини - еволюционната енергия в човека", Пета глава "Книга със седем печата" е израз от последната книга в Библията - "Откровението на Йоан". Той се използва като символ на тайно духовно познание, до което могат да достигнат само хората, които са отворили сърцата си за Христовия импулс на любовта. В Пета част от Откровението четем: "Кой е достоен да разгъне книгата и разпечата печатите й?" Отговорът е - Агнето, т.е. човекът, който е родил в сърцето си Христос. На пръв поглед е странно да видим християнски израз в книга, написана от индиец за пробуждането на кундалини. Ако прочетете обаче споделеното от него в неговата книга, ще видите не само че има смисъл, но той е дори много по-дълбок, отколкото изглежда на пръв поглед. Но нека да започна поред. Винаги съм се питала как точно се...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова Даже и ако най-праведният човек на света бе описал подобен епизод и аз го бях прочел преди онова съдбоносно декемврийско утро, когато ми се удаде за първи път да надзърна в свръхсъзнанието и да видя легендарната Кундалини в действие, аз моментално щях да го отнеса към групата на онези умни, но доверчиви хора, които, бидейки акуратни по всички останали въпроси, са съхранили детската наивност по отношение на свръхестественото. Както скоро ще се убедите сами, аз дълго време бях в недоумение относно своето състояние и не бях способен да осмисля всичко, което се случи с мен. Едва след няколко години произшествието се очерта с всички детайли, много от които не съм забелязвал по-рано и затова реших да изложа всичко на хартия. Впоследствие това реш...

 
Споделено
 

[caption id="attachment_16526" align="alignright" width="215"] Гопи Гришна[/caption] От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“ Превод от руски: Петя Стоянова Сега искам да помоля читателя за извинение за отклонението от основната линия на моето повествование. В никакъв случай не искам да подлагам на изпитание търпението му, претоварвайки разказа за живота ми с излишни подробности. Но съм длъжен да разкажа малко по-подробно за някои неща, тъй като в противен случай необичайните промени, случили се с мен, когато бях на 46 години, няма да могат да се предадат в истинската им светлина и ще загубят огромното научно значение, което имат според мен. Последното се каня да докажа с помощта на настоящата книга. Желаейки да направя възможно провеждането на научно изследване в тази толкова спорна сфера на свръхестествени явления, аз си позволих да включа в тази предварителна работа подробни описания на събит...