Психично здраве и духовно развитие

 


Ошо-терапия

Разпознавам в посланията на Ошо във висша степен духовна психотерапия – една терапия, която не отхвърля духовния произход на човека и същевременно е в синхрон с основните принципи на научната психотерапия. Психотерапията има за цел да подпомогне процесите на промяна към по-високи нива на психично здраве, но методът на Ошо предлага промяна на най-дълбоко ниво – нарича се трансформация.

  • ЦЯЛОСТНОСТ/вътрешен интегритет
  • ОСЪЗНАТОСТ /наблюдение и експеримент, а не сляпа вяра
  • ТРАНСФОРМАЦИЯ/цялостна промяна

„Всички религии от миналото са антижизнени – никой не проповядва в името на жизненото начало или радостта от живота. Няма религия, според която чувството за хумор може да бъде мярка за вярата. Затова и казвам, че моята религия е първата, която приема човека в неговата цялост и естествена същност – приема човека такъв, какъвто е. За мен „свят“ не означава „свещен“ – „свят“ е синоним на „цялост“… За първи път една религия не отхвърля нищо от живота на човека, тя ви приема безрезервно -такива, каквито сте – и предлага начини за постигането на по-висша хармония в цялостното развитие на личността… Старите религии се основават на вярата, докато моята религия е обоснована изключително от гледната точка на науката. Тя не зависи от предварително изградени възгледи, нито от вяра свише – тя е наука в най-чист вид…

„Научната методика прилага наблюдението, което под формата на медитация се прилага и в религията. Става дума за способността да се наблюдава като проява на собствената ви субективност. Науката го нарича „работен експеримент“, а религията – „работно преживяване“… Затова и не ви предлагам да вярвате в нещо -предлагам ви само определена методика. Споделям с вас личните си преживявания и ви казвам как можете да ги постигнете и вие… Всичко, което ви давам, е основано на разума, на логиката, на експеримента и на личното преживяване.“

„Моето усилие е да върна човека към своето естествено Аз. И затова ще бъда осъждан, ще бъда критикуван. Всяка религия, всяка традиция, всеки морал, всяка етична система ще ме осъдят. И това няма да ме учуди изобщо! Аз го очаквам, защото това, което казвам и правя променя посоката на човешкото съзнание в самата му основа…. Аз съм тук не за да подкрепям твоите предразсъдъци. Аз не съм тук, за да подкрепям твоите традиции, твоето обуславяне. Моята работа се състои в това напълно да те разруша, защото само когато ти си изцяло разрушен, новото ще може да се роди.“

ОШО