Психично здраве и духовно развитие

 


Ошо

oshoИндийският мистик Бхагаван Шри Раджниш (Ошо) е оказал изключително голямо влияние върху моите възгледи за духовността, за капаните по пътя на нашето развитие като духовни същества, за игрите на Егото, за нещата, които ни лекуват и помагат да живеем по-цялостно и пълноценно своята истинска същност. Неговите книги са били и продължават да бъдат източник на вдъхновение, напътствие и мъдрост за мен всеки ден.

Изпитвам благодарност на Вселената за това, че чрез него се погрижи за отварянето ми към духовните измерения в живота, без да иска от мен да жертвам бунтарството и скептицизма си. Защото именно от духовен учител като Ошо разбрах, че най-силната вяра се ражда чрез проверката на най-упорития скептицизъм, и че истинската духовност означава смелост и бунтарство – как иначе може да заявим самите себе си и да сме готови да платим цената на отхвърлянето и самотата, до която то често води.

На него дължа и в най-голяма степен способността ми да виждам подобията между принципите на научната психотерапия и основните идеи за духовното развитие. Основаният от него център в Пуна – Индия, е средоточие на най-различни съвременни терапевтични практики, а терапевтите, които водят групите там (и не само там), съчетавайки по един творчески начин различни аспекти на психотерапията с учението на Ошо, често наричат себе си Ошо-терапевти.

В своите беседи Ошо осветлява психологическите аспекти на процесите на духовно търсене по един много поетичен и образен начин. Някои от тях споделям тук в категорията  „Ошо-просветлявания“ – за мен те са истински лечебни хапчета за душата.

„Всички мои усилия са насочени към това да поставя едно свежо начало. То е обречено да породи осъждане от страна на целия свят. Но това няма значение – кой го е грижа.“ Ошо

Знам, че неговата биография е доста противоречива за някои хора, защото не всеки може да „понесе“ неговия бунтарски дух и провокативност. Той самият обаче твърди, че съзнателно търси противоречивостта на изказа. Не само защото отговорите му са насочени конкретно към личността на питащия – тъй като подходящото за различните хора може да се окаже много различно, дори коренно противоположно (именно тук разпознавам подобието с психотерапията, при която подходът е същият). Но и защото двата отговора, макар и съвсем противоположни, са еднакво верни поради факта, че отразяват двата аспекта на една и съща реалност – именно в своето взаимно допълване дават възможността да се види Цялото, надмогвайки ограниченията на едностранчивостта.

Именно в тази своя противоречивост Ошо вижда доказателство за това че той не може да бъде гуру. Според него един истински гуру създава общност от последователи, защото самият той е последователен в това, което проповядва. Въпреки това Ошо има милиони последователи, чийто брой постоянно нараства, а и той самият е последователен в основните неща, които казва. Едно от тях е да търсиш истината вътре в себе си – да не се осланяш на външни авторитети, а на своята вътрешна сила и осъзнатост. Това отново е противоречиво, но противоречива е и логиката на самия живот. Така Ошо – човекът, постигнал върховната реализация, наричана с езика на Изтока просветление, който не иска бъде Гуру, се превръща в един от най-вдъхновяващите Учители в съвременния свят, помагайки на хората да открият учителя вътре в себе си.

Биография

От  книгата: Ошо,  ”Отблясъци от едно златно детство”

“Още от своето най-ранно детство в Индия Ошо е бил един независим и бунтовен дух, който е предизвиквал всички установени религии, социални и политически традиции, настоявайки истината де се преживее самостоятелно, вместо да се възприемат знания и вярвания от другите.

На двадесет и една годишна възраст, на 21 март 1953 година, Ошо постига просветление. Той казва за себе си:

osho.“Аз вече не издирвам, не търся нищо. Съществуванието е отворило всичките си врати пред мен. Не мога дори да кажа , че принадлежа на съществуванието, защото съм просто една част от него… Когато цъфне едно цвете и аз разцъфтявам с него. когато слънцето изгрее, и аз изгрявам с него. Егото в мен, което държи хората отделени, вече го няма. Тялото ми е част от природата, моето същество е част от цялото. Аз не съм нещо отделно.”

Той е завършил университета в Сагар с Почетна диплома първа степен по философия. Докато е бил студент, е бил шампион в цяла Индия по водене на дебати и лауреат на златен медал. След деветгодишна служба като преподавател по философия в университета в Джабалпур той напуска, за да пътува по цялата страна и да изнася беседи, да предизвиква ортодоксални религиозни лидери на публични диспути, да смущава традиционните вярвания и да шокира статуквото.

В хода на своята работа Ошо е говорил по почти всеки аспект на развитието на човешкото съзнание. От Зигмунд Фройд до Джуандзъ, от Георги Гурджиев до Гаутама Буда, от Исус Христос до Рабиндрант Тагор… От всеки един от тях той е извлякъл това, което е важно за духовните дирения на съвременния човек на основата не на интелектално разбиране, а изпитано спрямо неговия собствен опит… (Същевременно) той не принадлежи на никаква традиция:

“Аз съм началото на едно напълно ново религиозно съзнание – казва той. – Моля, не ме свързвайте с миналото – то дори не си струва да си го спомняме.”

Неговите беседи пред ученици и търсещи от цял свят са публикувани в повече от шестотин и петдесет тома и са преведени на повече от тридесет езика. Той казва:

“Моето послание не е някаква доктрина, нито пък философия. Моето послание е алхимия, наука за трансформацията, тъй че само тези, които са готови да умрат такива, каквито са и да бъдат родени в нещо толкова ново, че точно сега дори не могат дори и да си го представят… само тези неколцина смели хора ще бъдат готови да слушат, защото слушането ще бъде рисковано…”

Ошо напуска своето тяло на 19 януари 1990 година. Само няколко седмици преди това е бил запитан какво ще стане с неговото дело, когато него няма да го има. Той казва:

” Моето упование в съществуването е абсолютно. Ако има някаква истина в това, което казвам, то ще оцелее… Хората ще продължат да се интересуват от моето дело, просто ще носят факела, но няма да налагат нищо на никого…

Аз ще остана извор на вдъхновение за моите хора. И това е, което повечето саняси ще чувстват. Аз искам те да развиват самостоятелно качества като любов, около която никоя църква не може да се създаде; като осъзнаване, което не е монопол на никого; като празнуване, веселие и съхраняване на свежи, детски очи…

Аз искам хората да познаят себе си, а не да бъдат съобразно някой друг. И пътят е навътре.”

В съответствие с неговите напътствия комуната, която израства около него, все още процъфтява в Пуна, Индия, където хиляди ученици и търсещи се събират през цялата година, за да участват в уникалните медитации и другите програми за лично израстване и творчество, които се предлагат там.”

Ошо-терапия

Разпознавам в посланията на Ошо във висша степен духовна психотерапия – една терапия, в която взема предвид духовния произход на човека и същевременно е в синхрон с основните принципи на научната психотерапия – такива като цялостност, осъзнатост, отговорност. А в идеята за търсената промяна като израз на цялостна трансформация на човека – умиране на старото и раждане на новото, той в максимална степен се доближава да юнгианската аналитична психология, където понятието за индивидуацията се разглежда именно като процес на трансформация.

Цялостност

“Всички религии от миналото са антижизнени – никой не проповядва в името на жизненото начало или радостта от живота. Няма религия, според която чувството за хумор може да бъде мярка за вярата. Затова и казвам, че моята религия е първата, която приема човека в неговата цялост и естествена същност – приема човека такъв, какъвто е. За мен “свят” не означава “свещен” – “свят” е синоним на “цялост”… За първи път една религия не отхвърля нищо от живота на човека, тя ви приема безрезервно -такива, каквито сте – и предлага начини за постигането на по-висша хармония в цялостното развитие на личността… Старите религии се основават на вярата, докато моята религия е обоснована изключително от гледната точка на науката. Тя не зависи от предварително изградени възгледи, нито от вяра свише – тя е наука в най-чист вид…” Ошо

Осъзнатост

“Научната методика прилага наблюдението, което под формата на медитация се прилага и в религията. Става дума за способността да се наблюдава като проява на собствената ви субективност. Науката го нарича “работен експеримент”, а религията – “работно преживяване”… Затова и не ви предлагам да вярвате в нещо -предлагам ви само определена методика. Споделям с вас личните си преживявания и ви казвам как можете да ги постигнете и вие… Всичко, което ви давам, е основано на разума, на логиката, на експеримента и на личното преживяване.” Ошо

Всяка психотерапия има за цел да подпомогне процесите на промяна към по-високи нива на психично здраве. Методът на Ошо предлага промяна на най-дълбоко ниво – то се описва с думите цялостна трансформация.

“Моето усилие е да върна човека към своето естествено Аз. И затова ще бъда осъждан, ще бъда критикуван. Всяка религия, всяка традиция, всеки морал, всяка етична система ще ме осъдят. И това няма да ме учуди изобщо! Аз го очаквам, защото това, което казвам и правя променя посоката на човешкото съзнание в самата му основа…. Аз съм тук не за да подкрепям твоите предразсъдъци. Аз не съм тук, за да подкрепям твоите традиции, твоето обуславяне. Моята работа се състои в това напълно да те разруша, защото само когато ти си изцяло разрушен, новото ще може да се роди.” Ошо