Архив
 
 
 
Ошо-просветлявания
 

От Ошо "Всеки иска да бъде обичан, а това е погрешно начало. Всичко това започва, защото малкото дете не може да обича, не може да каже нищо, не може да направи нищо, не може да даде нищо; може само да получи. Опита на малкото дете от любовта е този на получаването; получаване от майката; получаване от бащата; получаване от братята и сестрите; получаване от гостите или от непознатите – но винаги получаване. Така че първото преживяване, което се установява дълбоко в подсъзнанието е, че то трябва да получи любов. Но проблемът възниква, защото всеки е бил дете и всеки има този подтик да получи любов; никой не се е родил по другия начин. Така че всички казват: “Дай ми любов”, но няма кой да им я даде, защото другия човек също е отрасъл по същия начин. Човек трябва да бъде буден  и осъзнат за това, че простия факт на раждането не трябва да остава доминиращо състояние на твоя ум. Вместо да искаш “Дай ми любов”, започни сам да даваш ...