Архив
 
 
 
Ошо-просветлявания
 

"Каква е моята дефиниция за правилно? Това, което е хармонично със съществуванието, е правилно, а това, което е не-хармонично, е погрешно. Трябва във всеки момент да си много буден, защото във всеки момент ще трябва да се решава наново. Не можеш да се осланяш на готови отговори за това кое е правилно и кое погрешно. Само глупаците се осланят на готови отговори, защото така те няма защо да са интелигентни, няма нужда от това. " Ошо

 
Ошо-просветлявания
 

"Истината е преживяване, а не вярване. Истината никога не идва чрез изучаването й; истината трябва да се посрещне, човек трябва да се изправи с лице пред истината. Този, който изучава любовта, е като човек, който изучава Хималаите, като ги гледа на картата. Картата не е планината! А ако започнеш да вярваш в картата, ще пропускаш планината. Ако твърде много се занимаваш с картата, планината може да е точно пред теб, но ти пак няма да си в състояние да я видиш. Така стоят нещата. Планината е пред теб, но очите ти са пълни с карти - карти на планината, карти на една и съща планина, направени от различни изследователи. Някой се е изкачил на планината от северната страна, друг от източната. Те са направили различни карти: Коран, Библия, Бхагаватгита - различни карти на една и съща истина. Но ти си твърде пълен с карти, твърде обременен от теглото им, не можеш да се помръднеш и на сантиметър. Не можеш да видиш планината, която стои точн...

 
Ошо-просветлявания
 

"Някакъв французин прекосявал пустинята със своя арабски водач. Дните минавали и арабинът не пропускал ни един ден без да коленичи върху нажежения пясък и да призове своя Бог. Най-накрая една вечер неверникът попитал арабина: - Как си разбрал, че има Бог? Водачът хвърлил един поглед към безбожника и му отговорил: -  Как съм разбрал, че има Бог ли? Как съм разбрал, че не човек, а камила е минала оттук снощи? Не е ли по следите, които копитата й са оставили в пясъка? - И като посочил слънцето, чиито последни лъчи избледнявали над хоризонта, той добавил: - Тези следи не са човешки. Твоята самосъщност не може да е създадена от теб, тя не може да е направена от човека. Ти си я донесъл със себе си, ти си това. Как би могъл да я създадеш? За да я създадеш, преди всичко би трябвало вече да си бил там. Това е смисълът, който християни, мохамедани, хиндуисти влагат, когато казват, че човекът е творение. Това означава, че човек не е създа...

 
Ошо-просветлявания
 

от Ошо "Преди всичко трябва да се разберат природата на активността и скритите потоци в нея, иначе никаква релаксация не е възможна. Дори и да искаш да релаксираш, няма да е възможно, ако не си наблюдавал, разгледал, реализирал естеството на своята активност, защото активността не е някакъв прост феномен. Много хора биха искали да релаксират, но не могат. Релаксацията е като разцъфване - не можеш да я накараш да се случи. Трябва да разбереш целия този феномен - защо си толкова активен, защо си толкова ангажиран с активност, защо си обсебен от активността. Запомнете тези две думи: едната е „действие", другата е „активност". Действието не е активност, активността не е действие. Те са диаметрално противоположни по своята природа. Действието е тогава, когато ситуацията изисква да действаш, да отговориш. Активността е тогава, когато ситуацията няма значение, активността не е отговор - до такава степен не те свърта вътрешно, че ситуа...

 
Ошо-просветлявания
 

"Основното нещо, което трябва да се разбере, че ти не си твоя ум – нито светлата страна, нито тъмната. Ако се идентифицираш с хубавата страна, тогава ще бъде невъзможно да се дезидентифицираш от грозната страна; те са двете страни на една монета. Ти можеш да я имаш цялата, или можеш да я хвърлиш, но не можеш да я разделиш.... Да избираш е тревожност.... Да избираш създава проблем за теб... Да бъдеш без избор означава: умът е там и той има тъмна страна и светла страна – така че какво? Какво трябва да се направи с това? Защо трябва да се тревожиш за това? В момента, в който ти не избираш, всичката ти тревожност изчезва. И настъпва голямо приемане, че това е начинът, по който умът трябва да бъде – и това не е твой проблем, защото ти не си умът. ... Ти си просто свидетел и нищо друго. Но ти си наблюдател, който започва да се идентифицира с всичко, което намира за приятно - и забравя, че неприятното идва след него като с...

 
Ошо-просветлявания
 

Ошо,  избрано от томовете на "Книга на тайните" "Умът не може да бъде истински здрав, защото самото му функциониране го прави болен, неспокоен, напрегнат, разтревожен. Самата природа на ума е такава, затова трябва да разберем каква е тя. Умът непрекъснато задава въпроси. На някой от въпросите е даден отговор, а от него ще създаде много нови въпроси. Проблемът е изпълненият със съмнения ум... Ако умът не изчезне, съмненията не могат да бъдат разсеяни... Умът не е нищо освен фина материя, умът може да се промени. Промени ума и когато погледнеш, ще видиш един друг свят. А изобщо да няма ум е основното твърдение на тантра - след това погледни света без посредник. След това нищо не може да бъде изопачено. За първи път гледаш света такъв, какъвто е. Ако притежаваш ум, ти продължаваш да създаваш света - продължаваш да налагаш, да проектираш. Затова най-напред промени ума, след това премини към отрицанието на ума.......

 
Ошо-просветлявания
 

"Смъртта е по-важна от живота. Животът е съвсем тривиален, повърхностен. Смъртта е по-дълбока. Чрез смъртта израстваш до истинския живот... а чрез живота само достигаш до смъртта и нищо повече. Това, което казваме и имаме предвид под живот, е просто едно пътуване към смъртта. Ако можеш да разбереш, че целият ти живот е само едно пътуване и нищо друго, тогава ще се интересуваш по-малко от живота и ще се интересуваш от смъртта.И когато някой започне да се интересува повече от смъртта, той може да навлезе в самите дълбини на живота. Иначе, ще остава винаги на повърхността. Ала ние изобщо не се интересуваме от смъртта. По-скоро, бягаме от фактите; непрекъснато избягваме фактите. Смъртта е тук и във всеки момент ние умираме. Смъртта не е нещо далечно; тя е тук и сега. Ние умираме. Но докато умираме продължаваме да се интересуваме от живота. Този интерес към живота, този прекален интерес към живота, е просто едно бягство, само страх....

 
Ошо-просветлявания
 

Текстът по-долу е от “Книга на тайните” на Ошо. Той представя един много прост, но дълбок начин да се справяме с настроенията от всекидневието си, които възникват във взаимоотношенията ни с другите хора, за да ги трансформираме във вътрешна сила и любов. Техниката (медитацията) е следната: [box_light]Когато възникне настроение за или против някой, не го насочвай към въпросния човек, а остани центриран.[/box_light] "Помни, ти си източникът на това настроение... (защото) ние пренасяме собствените си настроения върху другите... И когато възникне настроение за или против, незабавно се насочи навътре и иди до източника, откъдето идва тази омраза. Някой ти е предоставил шанса да осъзнаеш собствения си гняв: благодари му незабавно и го забрави. Затвори очи и насочи вниманието си към източника, откъдето този гняв или любов извират. Това не е техника за потискане. Това е техника, която променя самата основа и на изразяването, и на п...

 
Ошо-просветлявания
 
 

Кажи „да“

 
14.01.2010“Установи се дълбоко в своето “да”. Казвай "да" на всяко нещо. Кажи "да" на доброто и на лошото, на деня и нощта, на лятото и на зимата. Кажи "да" на успеха и на неуспеха. Кажи "да" на живота и на смъртта. Забрави за всичко друго, освен за тази единствена думичка “да” и това може да трансформира тотално твоето същество. Това може да се превърне в радикална промяна, в революция”.                       Ошо Коментар: Ако това е отговорът от "Игрите на синхроничност" за вас, то "писането на домашното" е просто. Трябва да напишете 10... не! 100...не!1000 пъти думичката "да" в "тетрадките си".  Да се пише със съпътстващото го чувство, защото иначе няма да се брои и всичко ще започне от начало:)! Урокът на приемането е и най-основният уроците на любовта, защото само той води до безусловната любов.

 
Лечебни истории
 

Една история, разказана и коментирана от Ошо "Когато ти желаеш нещо, твоята радост зависи от това нещо. Ако нещото го няма, ти си нещастен; ако ти го дадат си щастлив. Но само за момент! Това също трябва да бъде разбрано. Когато и да е удовлетворено твоето желание, то е само за момента, в който усещаш радост. То е много убягващо, защото в момента, в който го задоволиш, умът ти започва да иска още, да иска нещо друго. Умът съществува в желаенето; следователно той никога няма да те напусне, ако има желание. Ако си без желание, умът изчезва веднага. Това е цялата тайна на медитацията. Един просяк почукал на вратата на императора; било е ранна сутрин. Императорът излизал навън за сутрешната си разходка в красивата си градина, иначе би било невъзможно за просяка да го срещне. И затова в дадения случай не е имало кой да отстрани просяка от пътя му. Императорът казал: “Какво искаш да ти дам?” И просякът отговорил: “Преди да ...