Разграничавай

Диференциацията е самата същност на образуване на обособен вътрешен център и на дългия процес на индивидуацията. Тя се основава на способността на ума да разсъждава…

ПОМОЩ ИЛИ САМОЗВАНСТВО

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА – Ел Колли, „Белязана от Духа“ „Нарастващ брой хора на Запад преживяват Кундалини в голямо объркване и се обръщат към медицинските, психиатричните, парапсихологичните…